Fag- og temagrupper

Alle medlemmer er delt inn i fag- og temagrupper ut i fra interessområde. Medlemmene kan gjerne være med i flere grupper.

Faggruppene:

 • arbeider for økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom bred samhandling mellom bedrifter
 • samarbeider med offentlige myndigheter og regionale utdanningsinstitusjoner på vegne av sin bransje
 • utvikler attraktive møteplasser som gir økt kompetanse og gode relasjoner for medlemmene og medlemsbedriftene
 • fremmer innovasjon gjennom klyngeaktiviteter og ved å løfte fram gode eksempler blant sine medlemmer

Faggruppene har utvalg som er tillitsvalgte for faggruppene:

 1. Industri. Leder for utvalget: Roy Henriksen, Fredrikstad Energisalg
  Øvrige tillitsvalgte: Jan Ivar Ruud, Tore Auensen, Morten Tindlund, Hans Petter Olsen, Eirin Skovly, Tom Grip, Cathrine Monsen og Terje Skarsvåg.
 2. Bygg og eiendom. Leder for utvalget: Pernille Kolstad Heen, SG Arkitekter AS
  Øvrige tillitsvalgte: Lars Opsahl, Veronica Olsen, Håkon Glosli, Lars-Erik Zakariassen, Arne Trond Klemsdal, Bjørn Bagstevold, Kim A. Johansen, Eivind H. Ramsjord, Geir Bakken og Kristin Høili.
 3. Kompetanse og tjenester. Leder for utvalget: Linda Walen Arnesen, Azets Insight
  Øvrige tillitsvalgte: Lasse Kopperud, Patrick Braseth, Trond Edvardsen, Nina S. Fredheim, Vidar Solbrekke og Hans-Morten Anonsen.
 4. Handel og service. Leder for utvalget: Monique Blystad, Torvbyen kjøpesenter
  Øvrige tillitsvalgte: Morten Huth, Kristian Fr. Kristiansen, Lill Grande, Heidi Bakken Lundberg, Fredrik Ellefsen, Anne Vik, Renate Jacobsen og Veslemøy Gjeldnes.
 5. Serveringsnæring. Leder for utvalget: Ingeborg Nygaard, Restaurant Slippen
  Øvrige tillitsvalgte: Rune Solberg, Terje A. Olsen, Magnus Fredriksen, Charles Svensson, Jan Bergmann Johansen, Samrid Sharma, Kjell Johannessen, Ann Kristin Olsen, Markus Nagele, Camilla Olsen, Tom Godtfredsen, Petter Grødtvet Kildebo og Kai-Roger Larsen.

Sentrumsgruppen

Sentrumsgruppen møtes jevnlig igjennom året på Næringslivets hus i Nygaardsgata 5. I sentrumsgruppen har vi program med aktuelle saker, felles markedstiltak, aktivitetsplan og faglig utvikling, det åpnes alltid opp for tid til å prate sammen. Det viktigste er at vi har en arena for å diskutere særinteresser for sentrum og næringsvirksomhet. Sentrumsleder Stine Ferguson leder sentrumsgruppen.

 

UNG (UngNettverksGruppe)

UNG skal være et nettverk der unge i Nedre Glomma, med interesse for samfunn og næringsliv, kan knytte faglige og sosiale relasjoner.

Nettverket skal:

 • Være bidragsyter til at regionen blir et attraktivt arbeidsmarked for unge, kloke hoder
 • Arrangere sosiale sammenkomster for sine medlemmer
 • Være synlig i Østfold/Nedre Glommas næringsliv
 • Gi medlemmer mulighet til å engasjere seg i Fredrikstad Næringsforenings aktiviteter og arrangementer
 • Bidra til kompetanseoverføring mellom generasjoner i næringslivslivet

Målgruppe: Samfunns- og næringslivsinteresserte mennesker under 40 år, også studenter, som bor og/eller jobber i Nedre Glomma.

Organisering: Nettverket har et eget arbeidsutvalg med ansvar for organisering av arrangementer og daglig drift, og rapporterer til administrasjonen i Fredrikstad Næringsforening. Arbeidsutvalget utnevnes av styret og velges ut i samråd med arbeidsutvalget og administrasjonen.

Arbeidsutvalget består av: Lillann Just-Larsen, Trond-Erik Pentz Pedersen, Linda Arvesen, Sabina-Marika Widenqvist, Jeanette Andersen, Camilla Brox Flodin, Bernt Sondre Sørlie, Victoria Dessen og Marius Grøndahl.

Årshjul: UNG tar sikte på 4 arrangementer i løpet av et kalenderår, med en miks av faglig og sosialt innhold. Sosiale treff utenom disse 4 arrangementene avtales ad-hoc på Facebook. Forslag til type temaer: Bedriftspresentasjoner, foredrag av lokale næringslivsledere/gründere og presentasjoner av aktuelle saker/prosjekter som foregår i regionen.

 

Medlemsprofilen

 • Danske Bank Danske Bank

  Bankene er i høyeste grad omfattet av digitaliseringen. Forretningsmodeller og måten vi bruker tjenester på utfordres – og midt oppe i dette kan Danske Bank i Fredrikstad skilte med størst vekst 7 år på rad blant avdelingskontorene i Norge. Les mer »

VÅR HVERDAG

9 bord a 5-7 ressurspersoner gir innspill til hvilke behov som bør dekkes i fremtidens læringsbygg i Østfold. Ca. 1,3 milliarder skal brukes på ny St. Olav i Sarpsborg og Fredrik II i ...

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2017 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN