Fag- og temagrupper

Alle medlemmer er delt inn i fag- og temagrupper ut i fra interessområde. Medlemmene kan gjerne være med i flere grupper.

Faggruppene:

 • arbeider for økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom bred samhandling mellom bedrifter
 • samarbeider med offentlige myndigheter og regionale utdanningsinstitusjoner på vegne av sin bransje
 • utvikler attraktive møteplasser som gir økt kompetanse og gode relasjoner for medlemmene og medlemsbedriftene
 • fremmer innovasjon gjennom klyngeaktiviteter og ved å løfte fram gode eksempler blant sine medlemmer

Faggruppene har utvalg som er tillitsvalgte for faggruppene:

 1. Industri. Leder for utvalget: Roy Henriksen, Fredrikstad Energisalg
  Øvrige tillitsvalgte: Jan Ivar Ruud, Tore Auensen, Morten Tindlund, Hans Petter Olsen, Eirin Skovly, Tom Grip, Cathrine Monsen og Terje Skarsvåg.
 2. Bygg og eiendom. Leder for utvalget: Pernille Kolstad Heen, SG Arkitekter AS
  Øvrige tillitsvalgte: Lars Opsahl, Veronica Olsen, Håkon Glosli, Lars-Erik Zakariassen, Arne Trond Klemsdal, Bjørn Bagstevold, Kim A. Johansen, Eivind H. Ramsjord, Geir Bakken og Kristin Høili.
 3. Kompetanse og tjenester. Leder for utvalget: Linda Walen Arnesen, Azets Insight
  Øvrige tillitsvalgte: Lasse Kopperud, Patrick Braseth, Trond Edvardsen, Nina S. Fredheim, Vidar Solbrekke og Hans-Morten Anonsen.
 4. Handel og service. Leder for utvalget: Monique Blystad, Torvbyen kjøpesenter
  Øvrige tillitsvalgte: Morten Huth, Kristian Fr. Kristiansen, Lill Grande, Heidi Bakken Lundberg, Fredrik Ellefsen, Anne Vik, Renate Jacobsen og Veslemøy Gjeldnes.
 5. Serveringsnæring. Leder for utvalget: Ingeborg Nygaard, Restaurant Slippen
  Øvrige tillitsvalgte: Rune Solberg, Terje A. Olsen, Magnus Fredriksen, Charles Svensson, Jan Bergmann Johansen, Samrid Sharma, Kjell Johannessen, Ann Kristin Olsen, Markus Nagele, Camilla Olsen, Tom Godtfredsen, Petter Grødtvet Kildebo og Kai-Roger Larsen.

Sentrumsgruppen

Sentrumsgruppen møtes jevnlig igjennom året på Næringslivets hus i Nygaardsgata 5. I sentrumsgruppen har vi program med aktuelle saker, felles markedstiltak, aktivitetsplan og faglig utvikling, det åpnes alltid opp for tid til å prate sammen. Det viktigste er at vi har en arena for å diskutere særinteresser for sentrum og næringsvirksomhet. Sentrumsleder Stine Ferguson leder sentrumsgruppen.

 

UNG (UngNettverksGruppe)

UNG skal være et nettverk der unge i Nedre Glomma, med interesse for samfunn og næringsliv, kan knytte faglige og sosiale relasjoner.

Nettverket skal:

 • Være bidragsyter til at regionen blir et attraktivt arbeidsmarked for unge, kloke hoder
 • Arrangere sosiale sammenkomster for sine medlemmer
 • Være synlig i Østfold/Nedre Glommas næringsliv
 • Gi medlemmer mulighet til å engasjere seg i Fredrikstad Næringsforenings aktiviteter og arrangementer
 • Bidra til kompetanseoverføring mellom generasjoner i næringslivslivet

Målgruppe: Samfunns- og næringslivsinteresserte mennesker under 40 år, også studenter, som bor og/eller jobber i Nedre Glomma.

Organisering: Nettverket har et eget arbeidsutvalg med ansvar for organisering av arrangementer og daglig drift, og rapporterer til administrasjonen i Fredrikstad Næringsforening. Arbeidsutvalget utnevnes av styret og velges ut i samråd med arbeidsutvalget og administrasjonen.

Arbeidsutvalget består av: Lillann Just-Larsen, Trond-Erik Pentz Pedersen, Linda Arvesen, Sabina-Marika Widenqvist, Jeanette Andersen, Camilla Brox Flodin, Bernt Sondre Sørlie, Victoria Dessen og Marius Grøndahl.

Årshjul: UNG tar sikte på 4 arrangementer i løpet av et kalenderår, med en miks av faglig og sosialt innhold. Sosiale treff utenom disse 4 arrangementene avtales ad-hoc på Facebook. Forslag til type temaer: Bedriftspresentasjoner, foredrag av lokale næringslivsledere/gründere og presentasjoner av aktuelle saker/prosjekter som foregår i regionen.

 

Medlemsprofilen

 • StudioGeist AS StudioGeist AS

  Designbyrået StudioGeist har nettopp ferdigstilt et stort oppdrag for Difi. Med gjeve priser som Red Dot Award, European Design Award, Award for Design Excellence, Eulda (Finest European logo), Gullblyanten og Aftenposten Best prospect i bagasjen er det ikke rart bedrifter fra Oslo ser til Fredrikstad når de skal ha en partner på visuell kommunikasjon. Les mer »

VÅR HVERDAG

Innovasjon er ikke kun for de nyetablerte! Hos Jackon sitter gründerskapet i veggene selv etter mer enn 50 års drift. I dag tok vi bilder til neste artikkel ut i prosjekt Vekst i Fredrikstad. ...

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2017 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN