Møteplasser

Morgentreff

Vi skal skape attraktive nettverk og møteplasser for medlemmene i næringsforeningen. Møteplassene er:

  • samlingspunkt blant bransjekolleger og ledere i distriktets bedrifter
  • arenaer for kompetanseheving og verdiøkning for medlemsbedriftene
  • treffpunkt hvor medlemmer kan møte politikere, sentrale representanter for lokalforvaltning og andre ressurspersoner

Fredrikstad Næringsforening er organisert med nærmere 80 tillitsvalgte fra våre medlemsbedrifter som møtes jevnlig i interne møter eller arrangerer fagmøter for medlemmene.

Vi arrangerer rundt 30 medlemsmøter i løpet av et år. Her er våre faste møteplasser:

Morgentreff Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema hver første onsdag i måneden på Litteraturhuset kl. 08.00-09.45, utenom november (da arrangerer vi Fredrikstadkonferansen), desember og sommermånedene. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Arrangementet er gratis, og vi serverer kaffe og te.
Faggruppemøter Næringsforeningen har seks fagutvalg. Fagutvalg industri, handel og service, bygg og eiendom, kompetanse og tjenester, serveringsnæringen og UNG arrangerer til sammen 12-16 medlemsmøter i året innenfor sine fagområder.
Sentrumsgruppens frokostmøter Sentrumsgruppen møtes på Handelsstanden i Nygaardsgt. 5 den siste tirsdagen hver måned, kl. 08.30 (frokost fra 08.00) til kl. 09.45 (ingen møter jul og sommer). Dette er uformelle sammenkomster hvor vi har program deler av tiden, samtidig som vi alltid åpner opp for tid til å prate sammen. Det viktigste er at vi har en arena for å diskutere våre særinteresser for næringsvirksomhet i sentrum.
Fredrikstad-konferansen Dette er en av de viktigste konferansene i distriktet for ledere både innenfor privat og offentlig sektor samt ledende politikere. På denne årlige høstkonferansen får du høre om aktuelle samfunnstema med lederperspektiv.
Årets bedrift Det er viktig å hedre veldrevne bedrifter og skape økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet. Det gjør vi hvert år på begynnelsen av året i samarbeid med Fredriksstad Blad, hvor vi inviterer medlemmene inn til å høre hvordan en vinner jobber. Produktutvikling, markedsføring, arbeidsmiljø, fornyelse og omstilling er blant kriteriene som legges til grunn.
Generalforsamling På generalforsamlingen varter vi også opp med et faglig tema og bespisning.
Julebord Kanskje byens beste julebord? Mange sier det. Maten er viden kjent for sin spesielt gode kvalitet, og stemningen er på topp.

 

Medlemsprofilen

  • Danske Bank Danske Bank

    Bankene er i høyeste grad omfattet av digitaliseringen. Forretningsmodeller og måten vi bruker tjenester på utfordres – og midt oppe i dette kan Danske Bank i Fredrikstad skilte med størst vekst 7 år på rad blant avdelingskontorene i Norge. Les mer »

VÅR HVERDAG

9 bord a 5-7 ressurspersoner gir innspill til hvilke behov som bør dekkes i fremtidens læringsbygg i Østfold. Ca. 1,3 milliarder skal brukes på ny St. Olav i Sarpsborg og Fredrik II i ...

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2017 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN