Ressursgrupper

Ressursgrupper er opprettet for å ivareta næringspolitiske spørsmål som har betydning for flere bransjer eller flere av foreningens satsingsområder.

Dette er ressursgruppene:

Urbanitet Fredrikstad sentrum/byområde sin konkurransekraft som møteplass, arbeidsplass, handelssted og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes. Fredrikstad by er viktig for regionens stedsidentitet. Fredrikstad er den nest største byen på østlandet. Fredrikstad må, siden byen ikke ligger nært inn til E6, skape alternative verdier for innbyggere og tilreisende som bidrar til at folk og bedrifter finner det hensiktsmessig å etablere seg i Fredrikstad. Skal vi løfte regionen må det vises mer politisk vilje, trykk og gjennomslagskraft. Vi må lære oss å stå mer sammen, både internt, innad i regionen og i fylket. Fredrikstad må også delta og synes i fora regionalt og nasjonalt.
Infrastruktur Næringslivet er opptatt av bedre tilgjengelighet og et mindre sårbart veisystem. Vi må arbeide for bedret tilgjengelighet og redusert sårbarhet i utformingen av transportsystemet i Nedre Glomma.

 

Medlemsprofilen

  • Danske Bank Danske Bank

    Bankene er i høyeste grad omfattet av digitaliseringen. Forretningsmodeller og måten vi bruker tjenester på utfordres – og midt oppe i dette kan Danske Bank i Fredrikstad skilte med størst vekst 7 år på rad blant avdelingskontorene i Norge. Les mer »

VÅR HVERDAG

9 bord a 5-7 ressurspersoner gir innspill til hvilke behov som bør dekkes i fremtidens læringsbygg i Østfold. Ca. 1,3 milliarder skal brukes på ny St. Olav i Sarpsborg og Fredrik II i ...

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2017 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN