Det skjer noe i Fredrikstad sentrum

3.07.2015
Kjell Arne Græsdal

Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening

Saker og ting er på gang i Fredrikstad sentrum.
– Vi har akkurat satt opp tellere i byen som måler gående og syklende på utvalgte tellepunkter, en gavekortordning for sentrumsbutikker er på gang for å trekke kunder til sentrum, og nå har vi akkurat ansatt en sentrumsleder som skal jobbe for Fredrikstad sentrum på heltid. I tillegg har tema parkering skutt fart, noe vi har jobbet med lenge for å få på dagsorden, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Stine Ferguson begynner som sentrumsleder 11. august. Hennes hovedoppgaver blir å koordinere samarbeidet mellom gårdeierne og kommunen i utviklingaktiviteter de blir enige om, lede salgs- og markedskampanjer for byens drivere og å selge Fredrikstad sentrum som destinasjon for konsepter og utviklere. Hun kommer fra stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef på Inspiria.

Tellerne i Fredrikstad sentrum måler passerende på utvalgte punkter.
– Med tellere kan vi følge utviklingen i Fredrikstad sentrum, sier Græsdal. Blir det flere eller færre som bruker sentrum, skjer det en endring når det er arrangementer i sentrum, og hvordan slår tallene ut når sykehuset flytter fra sentrum? Tall på passerende er dessuten etterspurt av potensielle investorer i sentrum, og nå kan de få svar. Tall på passerende kan knyttes opp mot omsetning i butikkene, slik at butikkene kan sammenlikne trafikk i gaten med egen omsetning.

Selv været kan kan kobles til dataene, så med all positiv utvikling som er på gang, kan det se ut til at Fredrikstad sentrum er i godt vær om dagen.

 

Medlemsprofilen

  • Lasse Holst AS Lasse Holst AS

    To gode naboer slo seg sammen, og nå er bedriften med 42 ansatte å se «overalt». Håndverksbedriften Lasse Holst AS har hatt en finger med i arbeidet på nye Storgata 5, Bjørnulfgården, Værste Brygge og Odd Fellow-bygget.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

2018 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN