Fredrikstad må vokse

8.09.2017
Kjell Arne Græsdal

Kjell Arne Græsdal

Det hårete målet om at arbeidsplassveksten skal øke mer enn befolkningsveksten, må nåes skal velferdssystemet opprettholdes. Vi kan påvirke gjennom å følge med når planverk rulleres, og Fredrikstad Næringsforening har nå utarbeidet innspill til Fredrikstad kommune før oppstarten med arbeidet av kommuneplanens arealdel starter nå i september. Viktig blir å realisere nye næringsarealer. Har du ønske om å ta i bruk nye arealer må disse meldes inn innen 19. september.

Arealplanen skal synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av hvordan arealene i Fredrikstad bør brukes og hvilke verdier de har overfor så vel samfunnet som for grunneierne.

Gjeldende kommuneplan har vist seg å være et stadig mindre egnet verktøy for å tilrettelegge for vekst og utvikling.
– En bedrift forandrer seg mye raskere enn tidligere. I en undersøkelse vi har gjennomført kom det frem at 17 prosent av bedriftene er på flyttefot «nå». En annen undersøkelse viste at et næringsbygg bygges i gjennomsnitt hvert 7., 8. år.  2-4 års planprosess innebærer at markedsmulighetene forsvinner og bedriftene velger da å etablere seg for eksempel i utlandet der det går raskere.

Det er presserende å få på plass nye byggeklare næringsarealer og et nytt planverk som fungerer tilfredsstillende for utbyggere og for bedrifter på flyttefot. Tidsbruken man reduserer og styrker forutsigbarheten, sier Kjell Arne Græsdal i næringsforeningen.

Græsdal mener det er avgjørende for Fredrikstads vekstpotensiale at interessene til utbyggere og bedrifter blir en tydeligere del av planprosessen.

– Næringsforeningen er klar til å ta ansvar for å bidra til at bedrifter involveres. Det tror vi vil gi en bedre plan med økt forståelse for begge parter, og vi er jo opptatt av at bedriftene bidrar til å styrke kommunens forståelse for kommersiell aktivitet, påpeker Græsdal.

Her finner du informasjon om kommuneplanens arealdel med høringsfrist 19. september https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/planer/kommuneplanen/arealdel/

Les mer i høringssvaret fra Fredrikstad Næringsforening, som også omfatter punkter om sentrumsutvikling og transport. Merknader-til-planprogram-for-arealplanen.pdf

Medlemsprofilen

  • The Pitch The Pitch

    The Pitch er et innovativt byrå som utfordrer bransjen med nye tanker i en stadig mer sammensatt og kompleks hverdag. De siste årene har de opplevd solid vekst gjennom gode prestasjoner, og blitt en attraktiv arbeidsplass for både unge talenter og etablerte fagfolk.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2019 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN