Vekst i Fredrikstadprogrammet – et langsiktig strategisk fellesskap

16.11.2018

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vekst i Fredrikstad-programmet er et strategisk samarbeid og partnerskap hvor næringsliv / Fredrikstad Næringsforening, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt.

Vi må derfor

 • stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad overfor offentlige og private aktører
 • ha modige ambisjoner og gjennomføringskraft som løfter oss over våre konkurrenter

Men også et samfunnsoppdrag

Norge må skape 25.000 nye arbeidsplasser hvert år de neste 40 årene for å opprettholde velferdsstaten. Fredrikstad må bidra som del av løsningen.

Vekst i Fredrikstads rolle

Være et mobiliseringsprogram der det offentlige og private samarbeider for å styrke Fredrikstad som næringsdestinasjon, slik at vi lykkes med positiv samfunnsutvikling i kommunen vi bor og jobber i.

Mål 2022-2027

 1. Vi skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring
 2. Næringslivet i Fredrikstad skal ha en kultur for ambisjoner og vekst, og anerkjennes for høy kompetanse
 3. Fredrikstad skal bli Norges mest næringsvennlige kommune

Organisering – sammen kan vi bidra til positiv samfunnsutvikling

Programmet er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet. Formelle eiere er formannskapet og partnerbedrifter, og organiseres videre med en styringsgruppe samt referansegrupper (aktive arbeidsgrupper) ved behov. Skal vi lykkes med å nå målene våre, krever det at vi mobiliserer for samarbeid på nye måter og kontinuerlig utvikler dette.

Kontaktinformasjon
Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening, hb@fredrikstad-nf.no, telefon 930 35 507.

Styringsgruppen

Rolle: Diskusjonspartner for forbedringsprogrammer
Representanter:
Trond Delbekk (leder), adm. direktør Værste
Siri Martinsen (Ap), ordfører
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør
Ole-Henrik Holøs-Pettersen, direktør kultur, miljø og byutvikling
Truls Velgaard (H), leder av opposisjonen
Hans Petter Olsen, adm. dir. Denofa
Arild Bjørn Hansen, adm. dir. Sparebank1 Østfold Akershus
Walter Qvam, næringslivsleder og ekstern ressurs
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold
Steinar Frølandshagen, styreleder i Fredrikstad Næringsforening

Hege Bongard, PL, forbereder sakene til styringsgruppen.

Partnerne

Partnerskapet er ett tiltak, der toppledere ønsker å bidra til nødvendig og positiv samfunnsutvikling i vår vertskommune.
Partnermøtet består av næringslivsledere fra partnerbedriftene, politisk ledelse, kommunens ledelse samt styringsgruppen for Vekst i Fredrikstad.

Partnerbedriftene (fra 2021):

 • Batteriretur
 • Bøckmann Eiendom AS
 • Borg Havn IKS
 • Cityplan AS
 • Denofa AS
 • Europris AS
 • Fredriksborg AS
 • Fredrikstad Energi AS
 • Fredriksstad Blad
 • Høgskolen i Østfold
 • Isegran Eiendom AS
 • Jotne AS
 • Jøtul
 • Kniplefjellet Eiendom AS
 • Solid Gruppen AS
 • Sparebank1 Østfold As
 • Sørlie Næringseiendom AS
 • Terje Høili AS
 • Unger Fabrikken AS
 • Værste AS

 

Les om det kompetente næringslivet i Fredrikstad på www.vekstifredrikstad.no 

 

Medlemsprofilen

 • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

  De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

  Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design