Overlegne forutsetninger for å lykkes, men fortsatt mye å jobbe med

20.10.2020
Morgenmøte

Knut Vareide er seniorforsker i Telemarksforkning

Mange faktorer spiller inn for å gjøre en kommune attraktiv og skape vekst. Fredrikstad er attraktiv for bosetting, men på næringsattraktiviteten har vi noe å hente. Hvordan vil fremtiden se ut, og er det noe som kan gjøres for å påvirke det i positiv retning? For næringsforeningen har det siden starten vært viktig å fremskaffe kunnskap slik at vi blir bevisste, og at vi kan jobbe sammen ut i fra fakta.

Fredrikstad Næringsforening har fulgt Attraktivitetsmodellen til Telemarksforsking i flere år, og deltar i en referansegruppe for denne. Knut Vareide er seniorforsker i Telemarksforsking, og har igjen gjestet Fredrikstad for å dele oppdatert kunnskap om utviklingen og vår attraktivitet som bosted og sted å drive næring.

– Attraktivitet for bosetting og næringsliv er to måter et samfunn kan vokse på. Disse påvirkes av blant annet sentralisering, konjunkturer, innvandring og strukturendringer i næringslivet. Fredrikstad har en høy bostedsattraktivitet. Denne byen er den mest attraktive byen på Østlandet, med 333 ekstra innbyggere per år, hovedsakelig gjennom tilflytting. Samtidig har svak næringsattraktivitet kostet 97 arbeidsplasser årlig de siste ti årene. Kombinasjonen gir en lav sysselsettingsandel i forhold til resten av landet.

Boligbygging viktigste parameter

Fortsetter vi som nå sier prognosene at vi vil vokse fra 82.385 til 96.441 innbyggere i 2040, med en overvekt av eldre, siden denne gruppen er sterkt voksende og fødselstallene er lave.

– Ut fra forskjellige scenarioer er det stor usikkerhet om fremtidsutsiktene for antall arbeidsplasser, men potensialet til vekst er stort med høy næringsattraktivitet. Her er boligbygging viktigste parameter – du får så mye vekst som du bygger boliger. I tillegg er det viktig å være en næringsvennlig kommune, styrke handel, reiseliv og aktiviteter – samt ha et utstrakt samarbeid mellom kommune og næringsliv og mellom kommunene i Søndre Viken med felles mål.

Flere eldre enn yngre i 2026

Fredrikstad kommune har behov for å planlegge ned på skolekrets og har mer detaljerte tall for befolkningsutvikling og alderssammensetning. Hva sier KOMPAS-modellen til Fredrikstad kommune om utviklingen?

– Som Telemarksforskning ser vi at vi vil få en veldig aldring i befolkningen. Fra 2026 sier prognosene at vi vil være flere eldre en yngre, noe som også vil gjelde resten av landet. Vi regner ikke med at det vil bli store forskjeller i fødselstall, forklarte Hege Marie Edvardsen, samfunnsplanlegger i Fredrikstad kommune.

Hvordan få flere 30-åringer hit?

Det er en sterk kobling mellom de prognosene kommunen forholder seg til og arealplanleggingen. Det er størst vekst der det bygges mest, som vi også ser på skolekretsene; Det er størst øking i antall på skolene Rød, Årum, Sagabakken og Cicignon.

– Og en litt morsom funfact er at det hittil i år er bygget 483 nye boliger, og de er fordelt på 60-30-10 i forhold til bynære områder i arealplan, som ønskelig. Det vi nå må se på, er hvordan vi kan påvirke at vi følger dette mest attraktive løpet, og får vår del av 30-åringene hit til vårt distrikt.

Korona gjør regionen mer attraktiv

Henry Tvete, finanssjef i SpareBank1 Østfold Akershus er overbevist om at Søndre Viken har overlegne forutsetninger for å lykkes i sin samfunnsutvikling.

– Vår største verdi er vår geografi, midt mellom Oslo og EU. Vi har attraktive bomiljøer og sterk tilflytningsvekst. Dette året, med lite reising og ingen grensehandel har gitt gode tider for handelsnæringen. Det har også endret måten vi jobber på, med utstrakt bruk av hjemmekontor, som igjen vil skape en varig endring i hvordan vi jobber. Dette vil ha positiv innvirkning på regionens arbeidsattraktivitet, sammen med stadig kortere vei inn til Oslo med tog. Jeg tror vår region blir vinneren som konsekvens av dette året.


Emneord: , , , , , ,

Medlemsprofilen

  • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

    De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design