Vi jobber med løsninger for økt kraftforsyning i Nedre Glomma

9.09.2022
Ola T. Eide, daglig leder i Høyspent AS, presenterte notatet på Østfoldkonferansen 2022.

Ola T. Eide, daglig leder i Høyspent AS, presenterte notatet på Østfoldkonferansen 2022.

For å beholde eksisterende industri og være attraktiv for fremtidige investeringer i vår region, må større mengde kraft være tilgjengelig. Dette er samtidig helt sentralt for at vi skal kunne gjennomføre det grønne skiftet.
Fredrikstad Næringsforening tar dette på høyeste alvor, og har bestilt et notat for å få en betraktning av alternativer, og ev. strategi vi bør forfølge for å lykkes.

Formålet med notatet er å få en betraktning på om vi fortsatt bør ha som strategi å presse på Elvia ASA for å bygge ut det regionale nettet, eller om det faktisk er mer samfunnsnyttig i kroner og klimaresultater at Statnett kobler Fredrikstad mer direkte på deres nett.

I notatet skisseres at den raskeste og beste løsningen er at Statnett legger en trasé fra Råde til Gressvik med en statnettstasjon i området Gressvik/Sprinkelet.

Råde kommune og Fredrikstad kommune har allerede holdt av til ny jernbanetrasé i arealplanen for store deler av de 11 km / traséen det er snakk om.

Fordelen for Sarpsborg med en slik løsning, er at det vil frigjøre betydelig kapasitet i deres regional- og lokalnett. Og Elvia ASA slipper betydelige investeringer.

Vi har oversendt notatet til Statnett, og forventer en vurdering av foreslåtte løsning og videre dialog.

Les notatet om økt kraftforsyning i Nedre Glomma

 

Medlemsprofilen

  • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

    De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design