Arbeidsplassutvikling

Vi har som mål å minske gapet mellom innbyggervekst i yrkesaktiv alder og utviklingen i antall arbeidsplasser. Sammen med våre medlemmer skal vi bidra til kontinuerlig påvirkning, slik at interessene til bedrifter og utbyggere blir en tydeligere del av planprosessen.

Lukk