Author: Marianne Møgster

BakgrunnLovkrav til kjønnssammensetningen i styrer i flere foretaksformer trådte i kraft 1. januar 2024, i praksis et krav om 40 prosent kvinneandel.Kravet vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. I første omgang gjelder det

CFO-nettverket er en møteplass som setter fokus på CFOens viktighet og rolle som strategisk leder i bedriftenes ledergruppe. CFO-nettverket arrangeres i samarbeid mellom PWC og Næringsforeningene i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Styringsgruppe Eddie Olsen, PwC Hans Martin Kjernsbæk, Denofa Trine Iren Bjørck Berg, Østfold Energi Kathrine Garder Andersen, Granada Per Bjarne Lyngstad, Borreg

I samarbeid med Halden kommune inviterer næringsforeningene i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden HR-ansvarlige i medlemsbedrifter til møter hvor rekruttering og kompetanse står på programmet. I forbindelse med dette nettverket har vi opprettet et nettverk for expats hvor målet er å bidra til at viktig nøkkelkompetanse som flytter til vår region for å jobbe, trives og

Lukk