Aktuelt

For daglig leder Tony Øvrevik er det en viktig motivasjon å glede flest mulig mennesker.

Nipas AS

Tony Øvrevik og Nipas-teamet gir bort en arbeidsdag! Les mer om dette, og bedriften som er midt oppe i konsolidering, re-branding og videre vekst.

Les mer »

Attraktiv region for eksisterende og ny næring – hva skal til?

Norge trenger flere arbeidsplasser. I følge administrerende direktør i NHO trenger vi 250.000 nye arbeidsplasser frem til 2030. For Fredrikstad betyr det et behov for mellom 175-250 nye arbeidsplasser årlig. Dette er vår utfordring. Hvordan skaper vi disse, og hvordan gjør vi oss attraktive for næringslivet? Les mer »

Korona – ressursside

Lenker du kan få nytte av i forbindelse med koronasituasjonen er samlet her. Les mer »

Korona og lokale tiltak for næringslivet – morgenmøte 1. april

Vi møttes digitalt til vårt månedlige morgenmøte i april. Tema var: Hvilke virkemidler har en kommune til å bistå bedriftene når samfunnet og bedrifter blir lammet av korona? Se opptak fra direktesendingen med ordfører Jon-Ivar Nygård og daglig leder i næringsforeningen, Kjell Arne Græsdal. Les mer »

Linda Arvesen er partner i PwC.

PwC, avdeling Østfold

PwC har en lang lokalhistorie, og tilbyr sine tjenester i en verden der det stadig er vanskeligere å vite hvem og hva du kan stole på. “Financepartner” er et satsingsområde, men akkurat nå gjelder det å være en god støtte for bedriftene som påvirkes av koronapandemien. Les mer »

Korona – vårt fokus

Situasjonen mange næringer står i nå er krevende, og endrer seg fra time til time. Her er noen av områdene administrasjonen i næringsforeningen jobber med akkurat nå. Les mer »

Korona – vi blir med på dugnaden

På grunn av siste utvikling og råd om tiltak knyttet til å begrense smitte av korona-viruset, velger vi å utsette våre åpne arrangementer inntil videre. Les mer »

Grønn Jobb

På den årlige gallaen hos Grønn Jobb deles det ut priser, men prisen for at bedriften med 50 medarbeidere havnet i Fredrikstad, den går til Terje Høili og Runar Helgesen. Les mer »

Ambisiøse bedrifter-prosjektet bygges opp

Prosjekt Ambisiøse bedrifter har som effektmål å få eksisterende bedrifter til å skape en mer bærekraftig vekst i egne bedrifter – ved å øke ambisjonsnivået i styre/ledelsen hos deltakerbedriftene. Les mer »

Bjørn Nordermoen, prosjektleder og byggingeniør i iTre AS.

Bygging i massivtre på vei opp – stor interesse blant medlemmene

Det bygges stadig mer i massivtre i Norge. Signalbygg, studentboliger og skoler blir oppført i massivtre, og Mjøstårnet i Brumunddal er nå verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter. Lokalt har Byggmester Egil Norli AS valgt å bygge sitt eget kontorbygg i massivtre, og hos Værste AS poengterer de bærekraftsperspektivet. Interessen var stor da bygg- og eiendomsgruppen i næringsforeningen var samlet til fagseminar om massivtre. Les mer »

Samlet innsats for å redusere klimagassutslipp

Styret i Fredrikstad Næringsforening påpeker at bærekraftsmålsettingen må vektlegges langt tydeligere, det vil også være i bedriftenes interesse. Næringsforeningen skal være pådrivere for at distriktets bedrifter skal ta inn minst to av FNs bærekraftsmål i egen strategi. Les mer »

Fredrikstadkonferansen 2019 – galleri

Tikk…takk…tikk..takk. Takk til alle som deltok på Fredrikstadkonferansen 2019!
At vi har en stor felles arena med aktuelle temaer og nettverksbygging, er viktig for fellesskapet i Fredrikstad og utviklingen vi står sammen om.

I tillegg til nasjonale og internasjonale størrelser, stod også lokale bedrifter og forbilder frem på scenen med sine historier, i et program som så slik ut: Fredrikstadkonferansen_2019

En ekstra takk til panelet på scenen, som ble satt sammen blant deltakerne på konferansen, og som delte sine refleksjoner om spesifikke temaer knyttet til sine bransjer:
Morten Fredriksen (Fredriksborg), Synnøve Hauge Pedersen (Azets), Ronny Skauen (Sleipner) og Nina Warud (Eiqon Anlegg).

Vi jobber nå med å utvikle konseptet slik at flere kan få plass, siden konferansen har hatt venteliste de siste årene.

Velkommen tilbake!

Les mer »

BDO

Det finnes et kompetansehus i Fredrikstad som tilbyr tjenester fra regnskap til advokat og cybersecurity. BDO er så mye mer enn revisjon! Varme boller serverer de også. Les mer »

Næringsforeningen tilbyr nettverksutvikler

Fredrikstads næringsliv skal vokse. For å bidra ytterligere til dette, har Fredrikstad Næringsforening engasjert Tommy Kallasten. Han skal blant annet bistå gjennom å koble bedrifter, identifisere felles prosjekter og muligheter, og gi råd.

– Jeg ser på dette som en stilling som utvikles underveis. Jeg ønsker å se etter vekstmuligheter og synergieffekter på tvers av bedrifter i Fredrikstadregionen. Jeg ser et stort potensial i Fredrikstad, og har troen på at vi kan bli sterkere sammen, forteller Tommy Kallasten. Les mer »

Tore-Lundestad

Én gang i året inviteres næringsforeningens partnere med på styremøte

– Her møtes aktører som har en offensiv strategi, som er fremtredende og gode ambassadører for Fredrikstad. Vi drøfter relevante saker for videre utvikling av en attraktiv næringsdestinasjon, og forankrer strategien sammen. I tillegg er partnermøtet et godt nettverk i seg selv, sier Tore Lundestad, styreleder i Fredrikstad Næringsforening.

Les mer »

Handelsbanken

Handelsbanken utgjør en forskjell for kundene, og bidrar gjerne på scenen på Oslo Plaza og i Oslo Konserthus. De er langt fra bare «kjedelige tallknusere».

Les mer »

Transportløsninger

Viktig å teste ut transportløsninger

Statens Vegvesen skal teste felles felt for godstransport og kollektivtrafikk over Fredrikstadbrua.

Fredrikstad Næringsforening har vært pådriver for å få til en slik prøveordning som nå testes ut, der 2+-feltet er forandret til å gjelde godstransport i tillegg til kollektivtransporten. Samtidig har vi definert drosjene som del av kollektivtilbudet og påpekt dette. Det er viktig å få testet ut løsninger når vi planlegger vei. Les mer »

Har satt vekstambisjoner på dagsorden

Hele 47 % svarte på vår medlemsundersøkelse som ble sendt ut til vår hovedkontakt i hver bedrift – takk! Blant disse er gjennomsnittsalderen lavere og kvinneandelen høyere enn sist. Totalinntrykket respondentene har av næringsforeningen er dessuten enda bedre enn i de to foregående målingene, hvor scoren også var høy. Aller høyest score får vi på vårt innsatsområde omdømme.
Les mer »

Brødr. Bøckmann AS

Selskapet som ble startet av to brødre (Gunnar og Edgar), som blant annet bygde opp Europas mest moderne isolerglassfabrikk før de solgte virksomheten til Saint-Gobain i 1993, er i dag involvert i eiendom, hotell og restaurant, golfdrift og camping. Noen spennende investeringer, blant annet i landbasert lakseoppdrett, har de også. Les mer »

Får din bedrift opp og frem

​Næringshagen Østfold (NHØ) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider med vekst og nyskaping hos bedrifter i Østfold. De viser vei, slik at vi skal lykkes med utviklingen av nye bedrifter eller vekst i eksisterende.

Næringshagens rolle som utviklingspartner for bedrifter, er å legge vekt på vekst der hovedoppgaven er rådgivning innen forretningsutvikling, strategi og kommunikasjon. Parallelt jobber de med å etablere samarbeid, finne faglige møteplasser og bygge nyttige nettverk. Denne våren investerte Fredrikstad Næringsforening i NHØ. Les mer »

Skal bli landets mest næringsvennlige kommune

Det var ny næringsplan som hadde fokus denne morgenen, med flere forskjellige innfallsvinkler. Hvordan har utviklingen vært, hva ønsker vi nå og hvor er de store utfordringene. Først ute var Hege Aatangen, avdelingsleder for samfunnsenheten i NAV, som presenterte Bedriftsundersøkelsen 2019.

– Vi har hatt fokus på Viken, som vi har delt opp i Øst-Viken og Vest-Viken, og sammenlignet med nasjonale resultater. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har færre sysselsatte og høyere arbeidsledighet sammenlignet med både Vest-Viken og resten av landet.

Les mer »

Arealplanen – neste steg

Høringsperioden på arealplanen er over, der mer enn 200 innspill var forventet. Fredrikstad Næringsforening samlet nettverk for bygg og eiendom for å oppdatere oss på veien videre.

Les mer »

Sørlie Næringseiendom AS

Sørlie Næringseiendom AS eier og drifter rundt 31.000 kvadratmeter næringslokaler med ca. 50 leietakere – der tilsammen 600 mennesker har arbeidsplassen sin! De liker å jobbe sammen med kundene for å finne gode løsninger, og opplever akkurat nå stor etterspørsel etter lokaler. Og den positive utfordringen, det er når kunder vokser så mye at de ikke har lokaler å tilby.

Les mer »

Velkommen til nytt styre i Fredrikstad Næringsforening!

På generalforsamlingen onsdag 24. april ble det valgt nytt styre, med både ny styreformann og flere nye medlemmer. Samtidig takket Trond Delbekk for seg etter seks år som styreformann.

Les mer »

Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

Fredrikstad Næringsforening går inn i Næringshagen Østfold AS

Som et ledd i målet om arbeidsplassvekst har Fredrikstad Næringsforening investert i Næringshagen Østfold AS, ett av over 100 virksomheter SIVA er involvert i her til lands, der kun to ligger i Østfold.

Les mer »

Medlemsprofilen

  • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

    De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design