AVLYST. Ambisjoner – hvor skummelt er det egentlig?

Print Friendly, PDF & Email

Per-Mathias Høgmo er en av foredragsholderne.

På grunn av siste utvikling og råd om tiltak knyttet til å begrense smitte av koronaviruset, velger vi å utsette våre åpne arrangementer.

Velkommen til samling for gruppe 2 i prosjekt Ambisiøse bedrifter!

På agendaen:

Risiko og grovanalyse knyttet til aktiviteter. Ved Rune Fredriksen
Rune Fredriksen er forsker ved Institutt for Energiteknikk med spesialfelt risikovurdering og analyse ved atomkraftverk. Han underviser i emnet på Høgskolen i Østfold. I 8 år har han vært leder for planutvalget i Fredrikstad kommune og betraktet utbyggere som forvaltningsmyndighet. Han er også en sentral politiker hvor hans kunnskap om risiko og analyse har gitt ham sentrale tillitsverv i lokal- og regionalpolitikken.

Utvikling og kultur i bedrifter & lederens ansvar. Ved Per-Mathias Høgmo
Per-Mathias Høgmo har lang erfaring fra idretten med fokus på lagspill og prestasjoner. Erfaringene har han brukt videre som rådgiver også i næringslivet, med spesielt blikk på organisasjonsutvikling. Fellestrekkene har vært at gjennom en god struktur og fokus på innovasjon, skapes det en kontinuerlig utvikling. Høgmo er knyttet til Universitetet i Tromsø, hvor han er i sluttfasen på sin doktorgrad om prestasjons kultur.

Hva skal til for bedriften for å få noe igjen for deltagelsen. Suksess i nettverk krever mer enn bare prat! Ved Synnøve Rubach
Synnøve Rubach jobber som seniorforsker i Østfoldforskning. I tillegg jobber hun i gründerfirmaet Becour AS og er sensor ved Høgskolen i Østfold og NTNU.
Synnøve har bakgrunn som sivilingeniør maskin og har en doktorgrad innen organisasjon og ledelse fra Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU.
Avhandlingen hennes fokuserte på hvordan bedrifter bruker deltagelse i eksterne nettverk i egne innovasjons- og utviklingsprosesser. Hennes spesialfelt er bærekraftig innovasjon,
innovasjons- og bedriftsnettverk og ledelse på tvers av organisatoriske grenser.

Osterwalds Business Canvas metode – hva er bra, og hvilke svake punkter har den? Ved Frode Ramstad Johansen
Frode Ramstad Johansen forsker og underviser ved programmet Innovation and Project Management (IPL), Institutt for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold.
Han arbeider med klynger, selskaper og organisasjoner, og forskningen hans har som mål å forstå hvordan innovasjonsprosesser utspiller seg på tvers av organisasjonsgrenser.
Han har forfattet boka Skapelsen av et klyngeprosjekt (Opprettelsen av et klyngeprosjekt) ISBN 978-87-7210-223-8. Han har en doktorgrad i innovasjonsprosesser fra Aalborg Universitet, og en MSc i informasjonsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Verdiskapende oppfølging – nyttige KPI’er og nøkkeltall, hva forteller de? Ved Linda Kristin Arvesen
Linda Kristin Arvesen er partner i PwC og startet som revisor i PwC i 2002, og gått gradene fra associate til partner. Hun har fagansvar i revisjon og foreleser på en rekke kurs internt og eksternt. I perioden fra 2006 til 2008 var Linda leid ut til Telenor Mobil, der hun jobbet med internkontroll på inntektsområdet (SOX). Linda med på børsnoteringen av Europris, og har siden 2012 vært en del av ledergruppen i PwC Østfold.

Hvordan designe en forretningsmodell som skal levere på ambisiøse mål? Ved Bright Performance
Fredrikstadbedriften Bright Performance AS har videreutviklet verktøyet Business Model Canvas (BMC) gjennom å ta et tydeligere utgangspunkt i kundenes behov. Ved riktig bruk av modellen skal man kunne designe forretningssystemer som gir økt treffsikkerhet, lønnsomhet og skalerbarhet.
Bright Performance AS ble etablert 1987 og har spesialisert seg på utvikling av mennesker og prosesser. De har betydelig bransjeerfaring innen industri, byggevareindustri, kjeder, kapitalvarer, bygg og anlegg samt teknologitunge bedrifter.

Vi avslutter med å drøfte veien videre.

Velkommen!

Målgruppe: Kun for deltakere i prosjekt Ambisiøse bedrifter gruppe 2.

Siste frist å tegne intensjonsavtale for å delta på Ambisiøse bedrifter-prosjektet i 2020 er 30. mars. Har du spørsmål om dette, kontakt Tommy Kallasten, tk@fredrikstad-nf.no / tlf. 47836787

 torsdag 2. april
Tid: 08:00 - 12:00

Pris: Gratis. Seminaret avsluttes med lunsj.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • PwC, avdeling Østfold PwC, avdeling Østfold

    PwC har en lang lokalhistorie, og tilbyr sine tjenester i en verden der det stadig er vanskeligere å vite hvem og hva du kan stole på. “Financepartner” er et satsingsområde, men akkurat nå gjelder det å være en god støtte for bedriftene som påvirkes av koronapandemien. Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2020 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design