Arbeidsplassutvikling – status og fremtid med ambisiøse bedrifter, Hackstad og Senter for sirkulær økonomi

Arbeidsplassutvikling – status og fremtid med ambisiøse bedrifter, Hackstad og Senter for sirkulær økonomi

Næringsattraktiviteten til Fredrikstad betyr noe for de fleste av oss, for bedriftene, for innbyggerne, for kommunen… Fredrikstad Næringsforening har satt måling av næringsattraktivitet og arbeidsplassutvikling på dagsorden siden 2013, og på årets første møte får du siste nytt. Siste nytt får du også om tre ferske initiativ.

«Regionale analyser 2017» fra Telemarksforskning – hva sier rapporten om Fredrikstads næringsattraktivitet? Har tiltakene i Fredrikstad kommunes næringsplan gitt sporbare effekter? V/daglig leder Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening

En rekke initiativ for å styrke arbeidsplassutviklingen i regionen er i ferd med å tas fra tegnebrettet og ut i praksis. Vi presenterer tre av dem:
1) Nettverk for ambisiøse bedrifter. Vi samler bedrifter med vekstambisjoner og vil tilby kompetanse i strategiske fag. Innovasjon Norge, Østfoldforskning og Næringsriket er blant partnerne. V/daglig leder Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening

2) Etablering av Hackstad – et nasjonalt senter for produktutvikling. En katalysator for omstilling, økt konkurransekraft og sysselsetting i Fredrikstad. V/Ivar Søvold, gründer, og Per Ødegård, gründer

3) Senter for sirkulær økonomi. Nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Fredrikstad skal akselerere den grønne omstillingen industrien og samfunnet står overfor. Hva skal senteret inneholde og hva er status? Ved styreleder Tor Prøitz

Velkommen til årets første morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
10. januar, 2018
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk