Bærekraftig boligbygging – også økonomisk

Bærekraftig boligbygging – også økonomisk

Bærekraftsbegrepet består av tre bein – sosial, klima/miljø og økonomisk bærekraft.
Byggenæringen er sentral i alle tre.

Boligbygging, både i antall og kvalitet, er viktig for innbyggerne, men også helt sentralt for den lokale arbeidsplassutviklingen.
Dersom utbyggingsprosjektene ikke blir bedriftsøkonomisk lønnsomme, blir det heller ingen bygging. Derfor ønsker vi å starte debatten om boligbygging med: økonomisk bærekraft.
Og dessuten; kostnadene i forbindelse med boligbygging øker. Om vi får de økonomiske mekanismene til å fungere, kan vi også oppnå mer innen sosial og klimarelatert bærekraft.

1. Boligmarkedet – fra utbyggingsidé til andrehåndsmarkedet. Hva er prisdriverne? v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening
2. Hvilke vilkår setter bankene for å finansiere et boligprosjekt? v/banksjef Ellen Nordli, DNB
3. Hva ser utbyggere etter? Hvordan arbeider de for å realisere prosjekter? v/Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid Gruppen AS

Velkommen til en samtale om bærekraftig boligpolitikk!

Møtet vil bli streamet og sendt direkte på Facebookarrangementet til Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
03. mars, 2021
Kl: 8.30 - 9.15

Pris: Gratis, skjenk deg en kopp god kaffe eller te
Sted: , ,


Lukk