Bedrifter som har skapt seg en plattform for vekst & deres «lessons learned»

Bedrifter som har skapt seg en plattform for vekst & deres «lessons learned»

Kontinuerlig utvikling i bedriftene er helt sentralt for å beholde og skape arbeidsplasser. Velkommen til morgenmøte der vi setter følgende på agendaen:

Identifisering og gjennomføring av (krevende) endringer i en bedrift for å skape en plattform for videre vekst.
Hør historier fra bedrifter som har lykkes og «lessons learned»!

I panelet har vi med oss:
Hans Petter Olsen, adm.dir. i Denofa – den industrielle hjørnestensbedriften som ser nye muligheter
Bjørn Øyvind Bya, daglig leder i Showfabrikken – som har gått den vinglete veien til å bli et lønnsomt og sterkt kompetansemiljø
Ingar Skiaker, nettverksutvikler i Fredrikstad Næringsforening (FNF) med lang erfaring fra å lede og utvikle selskaper

I en samtale med Hege Bongard (FNF) kommer vi innom snuoperasjoner, kompetansebygging, prioriteringer, realisering av muligheter, oppbygging av en intern vekstkultur, lederprinsipper med mer.

Å sette vekst og ambisjoner på dagsorden, er noe næringsforeningen får høy score på i medlemsundersøkelser. Velkommen til et morgenmøte der vi reflekterer rundt noen av grepene som gjøres i lokale bedrifter for å skape en plattform for videre vekst – #arbeidsplassutvikling

Møtet streames direkte på Facebooksiden / arrangementet til Fredrikstad Næringsforening

Hold av tiden i kalenderen din – velkommen!

Dato/tid
05. mai, 2021
Kl: 9.00 - 9.45

Pris: Gratis nettmøte, åpent for alle
Sted: , ,


Lukk