Bli med i BIM Verdinettverk Østfold – byggeprosesser med økt kompetanse, profilering og konkurransekraft.

Bli med i BIM Verdinettverk Østfold – byggeprosesser med økt kompetanse, profilering og konkurransekraft.

BIM: BygningsInformasjonsModellering.

Vil du delta i BIM Verdinettverk Østfold?

Velkommen til informasjonsmøte om bedriftsnettverk, et samarbeid mellom BIM Center, Innovasjon Norge og Fredrikstad Næringsforening.

BIM-kompetanse er en sentral konkurransefaktor i utviklingen av en kunnskapsbasert byggenæring. Målsettingene med prosjektet er å skape bedre og rimeligere bygg og byggeprosesser samt øke omsetning og lønnsomhet for leverandørene – ved hjelp av digital samhandling i alle fag, faser og prosesser.

Målgruppe

Målgruppe er private og offentlige bestillere, planleggere som arkitekter og ingeniører, samt utførere innenfor sanitær, varme, elektro, bygg og ventilasjon.

Les mer og meld deg på

Dato/tid
19. september, 2013
Kl: 14.30 - 16.30

Pris: Gratis
Sted: Østfold Fagskole, K.G. Meldahlsvei 9, Kråkerøy

Arrangør: BIM Center Østfold og Fredrikstad Næringsforening


Lukk