Boligpolitisk plan under lupen

Boligpolitisk plan under lupen

Fredrikstad Næringsforening hevder det bygges for lite boliger i Fredrikstad. Samtidig opplever mange det som vanskelig å få solgt det som bygges. Er prosjekter som får byggetillatelse i utakt med markedet? Fredrikstad kommune holder på med en boligpolitisk plan. Hvilke mål jobbes det etter? Er de forenelige med markedet?

Bli orientert om mål og status i arbeidet med boligpolitisk plan. Hva ønsker planen å oppnå og hva skal den styre unna? Vi inviterer også politikere til møtet. Alle får mulighet til å stille spørsmål fra salen.

Velkommen til medlemsmøte for faggruppe bygg og eiendom!

Dato/tid
09. desember, 2014
Kl: 14.30 - 16.30

Pris: 250,- Varmmat serveres.
Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Fagutvalg bygg og eiendom, Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk