Bypakke, byvekstavtale og jernbane – er det bevegelse, og hva gjør vi?

Bypakke, byvekstavtale og jernbane – er det bevegelse, og hva gjør vi?

Nedre Glomma skal forhandle om byvekstavtale og bypakke. Statens forhandlingsmandat vil være likt for de nest største byene, og vi har blitt kjent med mandatet. Dermed kan vi forberede oss.

Hør mer om:

  • Hva mandatet sier, hva vi bør kunne forhandle om og våre argumenter. Ved ordfører Siri Martinsen
  • Hva som ligger i den nedskalerte bypakke – fase 2. Tiltak, finansiering og framdrift. Ved daglig leder Jostein Haug, Bypakke Nedre Glomma
  • Fredrikstad Næringsforening som fremmet en optimalisert løsning for Østfoldbanen. Hva gir den av forbedringer for Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden? Hvorfor fungerer ikke 2 tog i timen og krysningsspor sør for Moss? Årtider med båndlegging av areal må løses – hvordan? Ved daglig leder Kjell Arne Græsdal
  • Jernbaneforum Øst som samler politikere i Østfold om oppgradert jernbane. Nybakt leder Atle Ottesen orienterer om mål, status og strategier for å få jernbanen tilbake på sporet

Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

 

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
01. juni, 2022
Kl: 8.00 - 17.45

Pris:
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør:


Lukk