Byutvikling på dansk – helhetsperspektivet

Byutvikling på dansk – helhetsperspektivet

København topper Monocles liste over beste byer i verden i 2022!

«Monocle’s annual quality of life survey honours the world’s 25 most forward-thinking, safe, easy, sustainable, and inspiring cities in which to live. The shortlist names Copenhagen the world’s best city in 2022.»

Og dessuten:

“Long known as a pioneer in citizen-centric urban design and sustainability, Copenhagen will be the UNESCO-UIA World Capital of Architecture in 2023. Chosen in recognition of its strong legacy within architecture and innovative urban development, along with its high ambitions on climate, sustainability solutions and liveability”

Velkommen til nytt møte om aktive byrom der vi henter inspirasjon fra vårt naboland Danmark!
Du får høre:

  • Designdirektør i SLA Danmark, Louise Fiil Hansen, presentere eksempler og hvordan prosessen fram til ferdig design foregår. Hvem blir hørt og hva er førende? Hvilke prinsipp ligger til grunn? (digitalt)

Mer om SLA

Danske SLA gjorde rent bord under utdelingen av arkitekturpriser ved verdens største arkitekturfestival ’World Architecture Festival’ i 2021 med både prisen ’World Building of the Year’ og ’World Landscape of the Year’.
“We help solve today’s biggest challenges. Our projects are never isolated masterpieces. Instead, they form a continuous ambition to solve some of the biggest challenges facing our Earth today: From climate crisis and biological mass extinction to social inequality and the growing gap between humans and nature.”

https://www.sla.dk/

  • Utviklingskonsulent i LOA Fondet, Ola Mattson, presentere eksempler fra Danmark på gode aktive byrom som også tar opp i seg andre utfordringer som sosial ulikhet i helse, klimatilpasning, inaktivitet, inkludering og deltakelse.

Mer om LOA

«I storbyen er der rift om de ledige kvadratmeter og fritidstilbudene. Der er derfor brug for at tænke kreativt og nyt. I provinsbyerne lukker butikslivet eller rykker ud af byens kerne, og faciliteterne til fritidsliv er ofte placeret på kanten af byen. Kan fritidslivet med fordel rykke ind i byens kerne? Fritidsliv skaber sammenhold, fællesskaber, venskaber, glæde, oplevelser, velvære og sunde borgere. Nye fællesskabsformer popper op, og vi vil være aktive med vennerne, familien og kollegaerne – på gader og stræder, i byens indendørs faciliteter i parker og bynær natur. Men det er ikke altid faciliteterne i bybilledet understøtter det. Fritidslivet er ikke en del af planloven, byudviklingen går stærkt med nye bydele, flere folk og behov for andre typer af faciliteter. Hvordan kan vi skabe rammer, der også inviterer dem, som ikke bruger byen aktivt i dag?»

https://www.loa-fonden.dk/temaer/fritidsliv-i-bymidterne/

 

Denne morgenen ønsker vi å belyse helhetsperspektivet i planlegging og etablering av felles offentlige rom. Vi har invitert to virksomheter fra vårt meritterte naboland Danmark innenfor byromsutvikling og arkitektur, til å dele sine gode eksempler og erfaringer. Med helhetsperspektivet mener vi at byrommet, og plassene i byrommet utformes slik at de brukes både på dagtid og kveldstid, av flest mulig, hele året. Attraktive byer trenger gode byrom for innbyggere og besøkende.

Målgruppe: Denne serien morgenmøter retter seg spesielt mot byutviklere, eiendomsaktør, regulerings- og byggesaksbehandlere, konsulentbransjen innen plan, bygg og arealbruk og politikere – men alle med interesse for tema er velkommen!
Møteserien gjennomføres som ledd i partnerskapet mellom Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Aktive Fredrikstad – Global Active City.

Velkommen til vårt andre morgenmøte om aktive byrom – hvor hensikten er å bygge felles kunnskap!

Dato/tid
24. januar, 2023
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Aktive Fredrikstad – Global Active City


Lukk