Dialogmøte bygg og eiendom

Dialogmøte bygg og eiendom

Opptatt av forutsigbar og god eiendomsutvikling i Fredrikstad? Velkommen til dialogmøte!

Byggenæringen er en av de største og viktigste næringene i Fredrikstad, og mye ligger til rette for at Fredrikstad kan vokse de kommende årene.

Fredrikstad kommunen er satt til å forvalte et omfattende nasjonalt, regionalt og lokalt regelverk – med hva det innebærer av interessekonflikter. Skal vi utnytte mulighetene, må vi styrke samarbeid mellom eiendomsutviklere, arkitekter og kommunen. Dialog gir bedre forståelse for hverandres interesser, noe som igjen kan gi bedre løsninger og mer forutsigbarhet. På dialogmøtet skal vi derfor oppdatere hverandre på ståsted, og diskutere hvordan vi i fellesskap skal løse utfordringene vi møter i grensesnittet mellom aktørene.

Program:

14.00 – 14.15 Politikernes mål og prioriteringer for Fredrikstadsamfunnet v/planutvalgsleder Rune Fredriksen
14.15 – 14.35 Utfordringsbildet i tall og ord. Oppfølging fra dialogkonferansene for bygg og eiendom i 2013 og 2014 v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening
14.35 – 14.50 Vi ønsker å komme byggenæringen i møte, men hva innebærer det? V/kommunalsjef for kultur, miljø og byutvikling, Bente Meinert
14.50 – 15.15 Pause
15.15 – 15.35 Virksomhet Regulering og byggesak – forbedring i prosedyrer og utfordringer med planverk v/Anna Auganes, bygnings- og reguleringssjef
15.35 – 15.55 Byggeprosjekt sett fra utbyggers side v/Kim André Johansen, daglig leder i Solid Prosjekt AS
15.55 – 16.15 Ambisiøse mål er vedtatt, men har vi tilfredsstillende framdrift og styring? v/ Trond Delbekk, styreleder i Fredrikstad Næringsforening

16.15 – 16.45 Dialog om regelverk og planer, forutsigbarhet, prosedyrer og fag

16.45 – 17.30 Middag & mingling

Målgruppe: Medlemmer i næringsforeningens faggruppe for bygg og eiendom, politikere i planutvalget og Formannskap (Næringsutvalget), og medarbeidere i virksomhet Regulering og byggesak i Fredrikstad kommune.

Velkommen!

Dato/tid
10. januar, 2017
Kl: 14.00 - 17.30

Pris: 500,- Prisen inkl. servering av mat og drikke. Avmelding etter 06.01.17 medfører faktura
Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Fagutvalg bygg og eiendom i Fredrikstad Næringsforening, møteleder er Pernille Heen, leder av fagutvalget


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk