Digital markedsføring anno 2017

Digital markedsføring anno 2017

– for bedrifter

«Den digitale utviklingen har forandret markedsføring og salg. Totalt. Det du lærte om markedsstrategi i studietiden gjelder fortsatt, men i praktisk gjennomføring er alt snudd på hodet. Forskjellen på det å ha en digital markedsstrategi og det å ikke ha en, kan være enorm og gjøre store utslag i både omsetning og bunnlinje.» Markedspartner.

Digitalisering er blitt vesentlig i samfunnsutviklingen, hvordan kan bedriftene benytte digitalisering når det kommer til markedsføring?

For fjerde året på rad inviterer vi til det populære møtet om siste trender i digital markedsføring, med konkrete eksempler fra lokale virksomheter. På programmet denne gangen står:

  • Siste trender i digital markedsføring. Tore Berntsen, daglig leder i Markedspartner, innleder med tall og fakta om hva som gjelder akkurat nå
  • HiØ markedsfører seg stadig mer digitalt. Hvorfor, og hvilke erfaringer har de gjort seg? Ved Anniken Hanssen, sivilmarkedsfører ved Høgskolen i Østfold
  • Mye ligger i planleggingen. Om din bedrift er stor eller liten, er oppskriften den samme: lag en god plan for markedsføring gjennom året. Monique Blystad fra Torvbyen viser hvordan aktivitetskalenderen brukes i den digitale markedsføringen
  • Har du noen gang fått reklame for et produkt, ETTER at du har kjøpt produktet? Den beste annonseringen er den som føles relevant, derfor må den ha riktig budskap til riktig person til riktig tid. Henrik Akselsen fra Frontkom gir deg en kort innføring i målgrupper og retargeting på sosiale medier

Målgruppe: For deg som vil oppdateres på fakta, inspireres gjennom eksempler, og som er opptatt av nytten digital markedsføring kan gi i egen virksomhet.

Gjennom dette møtet setter vi fokus på synliggjøring av Fredrikstadbedrifters kompetanse på digitale flater.

Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling.

Dato/tid
03. mai, 2017
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fagutvalg kompetanse og tjenester i Fredrikstad Næringsforening


Lukk