Energibehovet & alternative løsninger – som kjernekraft

Energibehovet & alternative løsninger – som kjernekraft

Strømnettet har ikke tilstrekkelig kapasitet og vi går mot kraftunderskudd, slik fagfolk har varslet om i mange år.

Statnett publiserte i november 2022 sin områdeplan for Oslo, Akershus og Østfold. Der oppsummer de slik:

Hovedbudskap i områdeplanen er:
• Det er, og vi setter av, kapasitet til normal forbruksvekst og elektrifisering av transport.
• Det er ikke ledig kapasitet til nytt større forbruk uten ny produksjon og økt nettkapasitet inn til området. Nytt forbruk utløser også behov for nye stasjoner og økt transformeringskapasitet. Nettutbygging for å gi økt kapasitet tar tid.
• Kraftsystemet i området er ikke godt egnet for etablering av ny større industri og ny næring med stort kraftbehov. Det er ikke mulig å styrke kapasiteten inn til området i samme takt og omfang som kreves for å sikre en god effektbalanse.

Industrien, kommunene, og næringsforeningene i Søndre Viken har arbeidet med strømnettet siden høsten 2019 for å få grep om mangler og regelverk. Mange initiativ om økt energiproduksjon løftes frem, men vår konklusjon er at det ikke er nok. Behovet er mer enn dobbelt av hva vi kan forvente fra solenergi og vindkraft dersom vi skal være i nærheten av å nå klimamålene.

Fordi kjernekraftproduksjon tilbyr ren stabil kraft på lite areal må vi være villige til å se på dette alternativet. Alle erkjenner at kjernekraftproduksjon kan være farlig og det gir oss et avfallsproblem. Men hvor betydelig er risikoen? Hvilken kunnskap har vi om ny teknologi og dens sårbarheter? I midten av januar gikk Norsk Kjernekraft AS ut og meldte at de ønsker et område på størrelse med Halden fengsel for å kunne starte kjerneproduksjon i Halden.

Fra scenen hører du:
• Energikrisen sett fra Kronos Titan AS (og andre kollegaer og nabobedrifter). Ved adm.dir. Jan Klauset

  • Hva vet forskere om kjernekraftproduksjon, og risikoen med den. Ved PhD Sunniva Rose – kjernefysiker, forsker og forskningsformidler. Fra oktober 2022 tilknyttet Norsk Kjernekraft AS fordi hun er overbevist om at Norge må ta i bruk kjernekraft om vi skal klare å løse klimautfordringene og omleggingen fra oljefinansiert velferd. Sunniva har skrevet boken «Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest», samt en rekke faglige artikler om kjernefysikk og kjernekraft.
  • Hvor gjør vi av alt det radioaktive avfallet? Ved operasjonsdirektør Håvard Kristiansen. Han har mastergrad i kjernekjemi og har tidligere jobbet i Norsk Nukleær Dekommisjonering med å utvikle løsninger for håndtering av avfall fra atomreaktorene på Kjeller og i Halden. Han har tidligere vært forskningsstipendiat ved UiO og arbeidet med farlig avfall i renovasjonsetaten i Oslo.

Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

Dato/tid
01. mars, 2023
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk