Er arealene klare for næringsutvikling i Fredrikstad og Østfold?

Print Friendly, PDF & Email

Kommunale og regionale planverk legger føringer for

  • handlingsrommet bedrifter har til å vokse
  • hvor og hvordan utbyggere kan investere
  • byråkrater og kommunens politikere

Skal vi skape mange arbeidsplasser, må bedriftene ha handlingsrom. Bedrifter som vokser ut av sine lokaler må kunne finne nye lokaler eller byggeklare tomter slik at veksten kan akselerere – ikke stoppe opp. Fredrikstad Næringsforening har valgt å engasjere rådgivende kompetanse når arealplanen rulleres til høsten, slik at denne gir bedre forutsetninger for å skape arbeidsplasser.

Innledninger før debatt:

Utfordringer og utilsiktede virkninger av dagens regelverk. Hva er framdriften for ny arealplan? V/ nærings- og byutviklingssjef Helge Hasvold.

Bedriftene må gis plass til å vokse. V/Andreas Lervik, leder av Næringskomitéen i Østfold Fylkeskommune. Etablering av Næringskomité er et av flere virkemidler fylkestinget har igangsatt for å styrke arbeidsplassutviklingen. Hvordan ser Næringskomitéen på næringsarealene i Nedre Glomma?

Hvilke utfordringer medfører en utviklingspolicy basert på transformasjon, fortetting og gjenbruk av areal? V/M. Sc., Ph.d. Eivind Hasseldokk Ramsjord fra Ramsjord AS, engasjert av Fredrikstad Næringsforening. Ramsjord belyser problemstillinger knyttet til planlegging, organisering og gjennomføring, i grensesnittet mellom eiendomsutvikling og offentlig regulering av arealbruk.

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 7-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.onsdag 1. juni
Tid: 08:00 - 09:45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening.

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • Nipas AS Nipas AS

    Tony Øvrevik og Nipas-teamet gir bort en arbeidsdag! Les mer om dette, og bedriften som er midt oppe i konsolidering, re-branding og videre vekst.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2020 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design