Fagutvalg serveringsnæring inviterer til informasjons- og dialogmøte

Fagutvalg serveringsnæring inviterer til informasjons- og dialogmøte

Restaurant- og skjenkenæringen representerer mange arbeidsplasser i Fredrikstad. Etter ønske fra flere i næringen selv om å stå samlet, er det opprettet en egen faggruppe for bransjen. Restaurant- og skjenkenæringen har en vesentlig betydning for sysselsetting og byens attraktivitet og nå ønsker fagutvalg serveringsnæring å invitere til stormøte, for at vi både skal kunne informere og skape dialog som kan fremmes videre.

Program for dagen:

  • Ingeborg Nygaard er eier og daglig leder av restaurant Slippen, og leder av fagutvalget serveringsnæringen ønsker velkommen og presenterer representantene for fagutvalg serveringsnæringen.
  • Jarle Leknes-Kilmork jobber med anskaffelse og bevilgning i Fredrikstad kommune, og vil redegjøre for prosesser i forbindelse med alkoholpolitisk handlingsplan som nå er til behandling for neste fire års periode.
  • Inge Jensen fra Politiet vil legge frem deres opplevelse av utelivsbyen Fredrikstad, og fortelle om samarbeidsforumet MAKS (Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid).
  • Åshild B. van Nuys kulturutvikler i Fredrikstad Kommune informerer om Kulturnatt 9. september 2016, og hvordan bransjen kan delta.
  • Stine Ferguson er sentrumsleder i Fredrikstad Næringsforening, koordinator i fagutvalg serveringsnæring og representant i Fredrikstad kommunes alkoholpolitiske utvalg. Hun vil presentere Fredrikstad Næringsforening, medlemskap og aktuelle samarbeidsarrangement for bransjen. Det åpnes for innspill og dialog.
  • Petter Eriksen innehaver av Paa Brygga og mannen som samlet serveringsnæringen til et felles prosjekt i vinterferien, han gir en evaluering av «100 lappen».
  • Rune Solberg er en pioneer i bransjen, salgssjef på Scandic City, Fredrikstads Næringsforenings representant i MAKS samarbeidet, nestleder i fagutvalg serveringsnæring, og representant i alkoholpolitisk utvalg i Fredrikstad kommune. Han presenterer høringsutkastet ang. skjenketider for ny periode

Velkommen til fellesmøte/dialogmøte for eiere og stedfortredere i serveringsnæringen!

Dato/tid
18. april, 2016
Kl: 11.00 - 13.00

Pris: Arrangementet er gratis
Sted: City Scene (Scandic City), Nygaardsgaten 44-46, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk