Fagutvalg serveringsnæring inviterer til informasjons- og dialogmøte

Print Friendly, PDF & Email

Restaurant- og skjenkenæringen representerer mange arbeidsplasser i Fredrikstad. Etter ønske fra flere i næringen selv om å stå samlet, er det opprettet en egen faggruppe for bransjen. Restaurant- og skjenkenæringen har en vesentlig betydning for sysselsetting og byens attraktivitet og nå ønsker fagutvalg serveringsnæring å invitere til stormøte, for at vi både skal kunne informere og skape dialog som kan fremmes videre.

Program for dagen:

  • Ingeborg Nygaard er eier og daglig leder av restaurant Slippen, og leder av fagutvalget serveringsnæringen ønsker velkommen og presenterer representantene for fagutvalg serveringsnæringen.
  • Jarle Leknes-Kilmork jobber med anskaffelse og bevilgning i Fredrikstad kommune, og vil redegjøre for prosesser i forbindelse med alkoholpolitisk handlingsplan som nå er til behandling for neste fire års periode.
  • Inge Jensen fra Politiet vil legge frem deres opplevelse av utelivsbyen Fredrikstad, og fortelle om samarbeidsforumet MAKS (Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid).
  • Åshild B. van Nuys kulturutvikler i Fredrikstad Kommune informerer om Kulturnatt 9. september 2016, og hvordan bransjen kan delta.
  • Stine Ferguson er sentrumsleder i Fredrikstad Næringsforening, koordinator i fagutvalg serveringsnæring og representant i Fredrikstad kommunes alkoholpolitiske utvalg. Hun vil presentere Fredrikstad Næringsforening, medlemskap og aktuelle samarbeidsarrangement for bransjen. Det åpnes for innspill og dialog.
  • Petter Eriksen innehaver av Paa Brygga og mannen som samlet serveringsnæringen til et felles prosjekt i vinterferien, han gir en evaluering av “100 lappen”.
  • Rune Solberg er en pioneer i bransjen, salgssjef på Scandic City, Fredrikstads Næringsforenings representant i MAKS samarbeidet, nestleder i fagutvalg serveringsnæring, og representant i alkoholpolitisk utvalg i Fredrikstad kommune. Han presenterer høringsutkastet ang. skjenketider for ny periode

Velkommen til fellesmøte/dialogmøte for eiere og stedfortredere i serveringsnæringen!mandag 18. april
Tid: 11:00 - 13:00

Pris: Arrangementet er gratis
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: City Scene (Scandic City) Fredrikstad, Nygaardsgaten 44-46, Fredrikstad

Sted: City Scene (Scandic City), Nygaardsgaten 44-46, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • PwC, avdeling Østfold PwC, avdeling Østfold

    PwC har en lang lokalhistorie, og tilbyr sine tjenester i en verden der det stadig er vanskeligere å vite hvem og hva du kan stole på. “Financepartner” er et satsingsområde, men akkurat nå gjelder det å være en god støtte for bedriftene som påvirkes av koronapandemien. Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2020 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design