Forslag til ny arealplan er lagt ut på høring

Forslag til ny arealplan er lagt ut på høring

Samtidig som bystyret i Fredrikstad kommune vedtok ny arealplan i 18. juni 2020 vedtok de samtidig å starte rullering av ny arealplan.

Arealplanen er et av de viktigste verktøyene det offentlige har for å styre samfunnet i ønsket retning. Den setter verdi på arealet til kommunen, kommersielt, som rekreasjon, og for vern av naturmangfoldet. Det er mange hensyn som skal avveies, samtidig kan vedtak gjort i arealplanen stimulere næringsliv og dermed arbeidsmarkedet.

I vedtaket om oppstart av ny arealplan ble det vedtatt at det denne gangen ikke skulle gjøres så omfattende grep som ved siste rullering. Men hvilke grep mener administrasjonen er nødvendig å justere, og hva må Fredrikstad Næringsforening arbeide for å få korrigert? Møt opp og få kunnskap om administrasjonens forslag.

Agenda:

  • Gjennomgang av den nye arealplanen v/etatssjef Per-Erik Torp og spesialrådgiver Marianne Aune. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål og komme med betraktninger til planen.
  • Hvordan vil Fredrikstad Næringsforening gi høringsuttalelse v/daglig leder Kjell Arne Græsdal

Velkommen!

Dato/tid
16. februar, 2023
Kl: 14.00 - 16.00

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Scandic City, Gunnar Nilsensgate 9, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening


Lukk