FREDRIKSTADKONFERANSEN 2013 – Innflytelse som fortjent

FREDRIKSTADKONFERANSEN 2013 – Innflytelse som fortjent

Til påmelding

Innflytelsens prinsipper – mellommenneskelig, internt i en bedrift, i lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt – er knyttet til overtalelse, sosiale koder og eksempelets makt. Innflytelse som fortjent handler om å forvalte innflytelse. Om tillit, makt og ansvar. Hvilke verktøy bruker vi for å få innflytelse, og hva gjør vi for å beskytte oss mot uønsket innflytelse?

Fredrikstad Næringsforening er revitalisert gjennom å samle fem lokale næringsforeninger til én. Vi må få mer fart på næringsutviklingen. Det kan ikke foreningen gjøre alene, men i sum kan vår innflytelse skape endring.

Konferanse har vært arrangert årlig siden 2000. En viktig arena der bedriftsledere møter sentrale politikere og byråkrater. Denne dagen skal handle om hva vi kan gjøre for å få gjennomført planer og visjoner for Fredrikstad. Og hva den enkelte kan gjøre for å øke vår felles og egen innflytelse.

Dette er foredragene:

 • Raushetens tid
  Kathrine Aspaas er siviløkonom med en master i internasjonal økonomi og politikk fra New School University i New York (2007). Hun har 22 års erfaring som finansjournalist, og er kjent fra sine mange år som kommentator og lederskribent i Aftenposten. I år er hun aktuell med boken Raushetens Tid. Vi står på terskelen til en tid som vil preges av de som våger åpenheten, og som tør å løfte frem andre. Omtanken er den nye effektiviteten. Samarbeidet er den nye konkurransen. Ansvaret er den nye friheten. Velkommen inn i Raushetens tid!
 • Let´s go!
  Trond Delbekk er styreleder i Fredrikstad Næringsforening. Han har ledet strategiarbeidet i Fredrikstad Næringsforening og sitter i styringsgruppen for Fredrikstad kommunes næringsplanarbeid. Han er adm. direktør på Værste og skal dermed utvikle det største byområdet i Fredrikstad. Han kom til Fredrikstad fra jobben som konserndirektør i Gjensidige. Han tar for seg Nedre Glommas utfordringer og muligheter og setter ord på Fredrikstads strategier for å vinne attraktivitetskampen.
 • Infrastruktur og byutvikling – viktig for byers attraktivitet
  Georg Bjørnson, økonomisjef i Jøtul og leder av infrastrukturgruppen, og Steinar Frølandshagen, regiondirektør i OBOS og leder av byutviklingsgruppen, forteller om arbeidet næringsforeningens to ressursgrupper.
 • Innflytelse fra psykologiens perspektiv
  Frøydis Høgsæt er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har jobbet som organisasjonspsykolog i en rekke år. Hun har erfaring fra privat næringsliv både som rådgiver og VP Human Resources. Hun jobber for tiden med Nytt Østfoldsykehus i rollen som prosjektleder for opplæringsprosjektet. Hvordan utøver vi innflytelse i praksis, og oppnår vi det vi ønsker?
 • Nær og viktig
  Grete Ruud har nylig tiltrådt stillingen som distriktsredaktør i NRK Østfold, etter 18 år i VG hvor hun har hatt en rekke ledende redaksjonsstillinger. I VG har hun også hatt ansvar for organisasjonsutvikling, rekruttering og kompetansebygging.
  Hvordan jobber NRK Østfold for å nå målene om å formidle nærhet og lokal identitet samtidig som vi også har en ambisjon om å drive journalistikk som når opp på dagsorden for riksnyheter? Er verktøyene de samme som i en riksdekkende løssalgsavis? Hva er det som skjer når en lokal nyhet vekker oppmerksomhet i hele landet?
 • Innflytelse og omdømme
  Terje Moland Pedersen gikk fra å være politi til politiker, og var heltidspolitiker i Fredrikstad fra 1995-2005. I Fredrikstad ledet han kommunedelsutvalget samt planutvalget i flere perioder, og var gruppeleder for Arbeiderpartiet. Han var statssekretær i Justisdepartementet fra 2005-2012. Han er nå ansatt som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit.
  Fredrikstad Næringsforening vil at Fredrikstad skal ha omdømme som fortjent. Kan vår evne til å påvirke bli styrket ved bevisst omdømmebygging?
 • En plass på Stortingsbenken – hva nå?
  Bengt Morten Wenstøb er nyvalgt på Stortinget for Østfold, og søker nå posisjoner der for å arbeide med Østfolds hovedutfordringer.
 Skal vi få frem et fylke som ønsker å satse på forskning, innovasjon og næringsutvikling? Ønsker vi det, må vi få til et samarbeid, mellom høgskole, næringsliv og kommunene som gjør oss fortjent til nasjonal opperksomhet. Det krever en visjon som alle har et eiendomsforhold til, men også hardt arbeid. La oss starte arbeidet i Fredrikstad.
 • Makt og innflytelse i Fredrikstad
  René Svendsen har hatt en rekke jobber i Fredriksstad Blad fra 1997 og er i dag avisens ansvarlige redaktør. Han var fire år redaksjonssjef i VG Nett. Han er opptatt av medieutvikling, digitale utfordringer, åpenhet og terskelløs dialog med leserne. Hør: «Slik kåret vi Fredrikstads 100 mektigste personer i den aller første Maktlisten.»
 • Innflytelse, makt og maktmisbruk – perspektiver fra en statsviter
  Bent Sofus Tranøy var forsker ved makt- og demokratiutredningen, og har nylige, men svært forskjellige erfaringer med makt og hersketeknikker som medlem av henholdvis finanskriseutvalget og matkjedeutvalget. Han er professor i Statsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøgskolen, med doktorgrad og hovedfag fra Universitetet i Oslo og mastergrad fra London School of Economics. Han fikk Brageprisen i 2006 for boken Markedets makt over sinnene. Han har tidligere arbeidet med Europaforskning på ARENA og FAFO. Tranøy har vært spaltist i Dagbladet, Forbrukerrapporten og Klassekampen.

 

Praktisk informasjon

Registrering er fra kl. 08.30, og programmet begynner kl. 09.00. Middag serveres ca. kl. 17.00. Pris er inklusiv lunsj og middag laget av Fabel restaurant på Litteraturhuset. Velkommen!

Dato/tid
06. november, 2013
Kl: 8.30 - 19.00

Pris: 2100,- for medlemmer, 2800,- for ikke-medlemmer
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk