FULLT! Fredrikstadkonferansen 2021: New energy!

FULLT! Fredrikstadkonferansen 2021: New energy!

Alle billettene er nå revet vekk, ønsker du å stå på venteliste, send en e-post til mm@fredrikstad-nf.no 

Ingen vet ennå om årets ord blir elektrisitet, energikrise, strømpriser, klimarapport eller taksonomi, men alle berøres av disse – uansett bransje.

Energi, for eksempel, er basis innsatsfaktorer i alle produkter og tjenester, og ikke en sektor på siden. Når dette endrer seg, endres mye.
La oss se nærmere på hvordan. Og la oss høre hvilke muligheter som ligger her.

På Fredrikstadkonferansen i år møter du blant annet:

 • Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, ledere av Centre for Sustainable Business ved NHH
  Det er stadig mer press på eksisterende forretningsmodeller både i tjeneste- og vareproduserende virksomheter, så hvordan kapre verdier på nye måter og samtidig levere på det miljømessige, sosiale og økonomiske?
  Jørgensen og Pedersen har 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet. De leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller. De sitter videre i en rekke styrer (f.eks. Vinmonopolet), er medgründere, og driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. De kan vise til en rekke eksempler der nettopp nye grønne forretningsmodeller har utviklet bedrifter fra å levere lav verdi – til høy.
  (Digitalt foredrag)
 • Hans Petter Kildal, daglig leder i Becour. – Vi står i den største krisen noensinne som klode, men også de største forretningsmulighetene siden 1850. Hør mer fra gründeren bak Fredrikstadbedriften Becour.
 • Camilla Brox, rådgiver for Norsk Senter for Sirkulærøkonomi. Camilla har besøkt bedrifter fra nord til sør, og sett mye om hvilke bærekraftige forretningsmuligheter som åpner seg innen flere bransjer. For ikke å snakke om CO2-fangst prosjektet hun er involvert i på Borg Havn.
 • Lars Eirik Nicolaisen, Senior Partner & Deputy CEO. Rystad Energy er et privat analyse- og rådgivningsselskap innenfor energi, med regionkontorer verden over. Hør mer om det totale energimarkedet og hva dette betyr for Norge.
 • Peder Sortland, daglig leder i Norsk Havvind, tidligere adm. direktør for Global Maritime, Apply Group, Ross Offshore og Subsea Technology Group, og lang erfaring fra Equinor. Går Norges gull fra olje til havvind?
 • Mona Askmann, adm. dir. Norgesnett. Et klimavennlig samfunn medfører at omtrent alt som kan elektrifiseres må elektrifiseres. Dette betyr en betydelig vekst i strømforbruket og krever et velfungerende kraftsystem der husholdninger, næring, industri og transport får tilgang til grønn fornybar energi. Dagens kraftnett er ikke dimensjonert til den forventede forbruksveksten. Hva skal til for å unngå at manglende nettkapasitet blir et hinder for å nå klima-og verdiskapingsmål – og hva er konsekvensene for næringslivet og samfunnet?
 • Widar Salbuvik driver egen investeringsvirksomhet, og er styreleder i Nysnø, som investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling. Hva har investorene mest tro på? Han har i tillegg med seg erfaringer fra flere styreverv, som Entra ASA og Oslo Børs.
 • Energisamtalen – ledet av Anders Lie Brenna. Brenna er nyhetsredaktør i Europower, hvor han skriver om alt det spennende som skjer i kraftbransjen.
 • Astrid Skarheim Onsum var en av Oslo Børs’ og Aker-gruppens få kvinnelige toppledere. Nå skal hun ta gjenvinningsbransjen til neste nivå som ny konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Erfaringene hennes spenner fra å lede store industrielle organisasjoner, til å finne nye businessmuligheter, sette opp start-up-selskaper og børsnotere. Hun har jobbet nasjonalt og internasjonalt, til havs og på land. Kontinuerlig forbedring kombinert med innovasjon er en viktig drivkraft – hør hvordan hun jobber for å få eksisterende kompetanse med seg, og over i nye muligheter.

Ordfører Siri Martinsen åpner konferansen.

Og husk, publisitetsprisen deles ut på Fredrikstadkonferansen!
– Hvem har gjort seg fortjent til den i år?

Registrering fra 12.30-13.00, konferansestart kl. 13.00 og programslutt kl. ca. 17.00 med påfølgende mingling / tapas.

På Fredrikstadkonferansen møtes næringsliv, sentrale politikere og byråkrater. Konferansen er årets viktigste møteplass hvor alle treffes uavhengig av bransje, og har blitt arrangert årlig siden år 2000.

Hurra, vi kan åpne opp for flere deltakere enn vi kunne før 24. september! Men noen forholdsregler må vi ta: De som er påmeldt etter 24. september vil bli konvertert til en venteliste dersom vi får en situasjon med strammere retningslinjer for arrangement enn det regjeringen åpnet opp for på sin pressekonferanse 24/9.

Velkommen!

Dato/tid
03. november, 2021
Kl: 13.00 - 17.15

Pris: 1 500,- + mva for medlemmer av Fredrikstad Næringsforening og 1 900,- + mva for ikke-medlemmer, inkluderer også bevertning i pause samt tapas/drikke. Avmelding etter 27.10. medfører fakturering av deltakeravgift.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Dette arrangementet er utsolgt.

Lukk