FULLT. Studier i kunstig intelligens – gratis etterutdanning

FULLT. Studier i kunstig intelligens – gratis etterutdanning

Vi har fått 3,5 millioner i støtte fra DIKU til etterutdanning i kunstig intelligens!

Regjeringens formål er at det skal bli enklere å studere hele livet, og at midlene bidrar til at studietilbudene skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet. Abelia, Addisco, Digital Norway, Nito, Sintef og nettverk for industri og teknologi i Fredrikstad Næringsforening samarbeidet om søknaden som gikk fra Høyskolen Kristiania (prosjektleder).

Sikre deg plass i dag – studiene gjøres åpne for alle om en uke – begrenset antall plasser – påmeldingslenke nederst 

Arbeidsrelevant utdanning

Sitter bedriften din på data som dere ikke klarer å utnytte, problemer som er vanskelig å løse med tradisjonelle metoder, eller et uutnyttet forretningspotensial? Mange norske arbeidstakere og virksomheter fra ulike sektorer er allerede i ferd med å bygge opp kompetanse på kunstig intelligens. Nå får du muligheten til å gi dine ansatte og bedriften et gratis kompetanseløft.

Ansatte som tar emnet, vil settes i stand til å identifisere problemstillinger som kan løses av intelligente systemer og vurdere hensiktsmessige metoder. De vil anbefales å knytte de obligatoriske innleveringsoppgavene til sin egen arbeidsplass, men det stilles ikke krav om det.

Om kunstig intelligens

Som det står i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens: Kunstig intelligens representerer store muligheter for oss som enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor.

Kunstig intelligens er en teknologi med mange bruksområder. Den gjør det mulig å løse oppgaver mer effektivt, men også på helt nye måter. Teknologien brukes allerede i et bredt spekter av norske virksomheter, blant annet innen industri, medisin, transport, bank og finans, kundebehandling, offentlige tjenester med mer.

Om studiet

Studiet gir 5 studiepoeng i emnet «Innføring i intelligente systemer». Det er det første av to emner i et nytt videreutdanningsstudium som gir praktisk, dokumenterbar kompetanse i kunstig intelligens og maskinlæring. Denne første gjennomføringen finansieres med midler fra Kompetanse Norge og er derfor gratis.

I dette emnet lærer du grunnleggende prinsipper, verktøy og metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring. Du vil få en god, overordnet forståelse for feltet, og tilegne deg kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner. Spesifikke tema er blant annet datakvalitet, veiledet og ikke-veiledet maskinlæring, forklarbarhet, sikkerhet og etikk.

Studiet er nettbasert med to obligatoriske innsendingsoppgaver – med personlig tilbakemelding fra en faglig dyktig veileder. Oppgavene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Det er også to studentsamlinger. Merk at noe av kursets læringsmateriale er på norsk, og noe på engelsk. På samlingene vil hovedspråket være engelsk. Studentene velger selv om de vil levere oppgavene på norsk eller engelsk.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Det anbefales grunnleggende matematisk forståelse og en viss erfaring med programmering. Emnet vil blant annet egne seg for utviklere, prosjektledere og innkjøpere som jobber med IT-prosjekter og har en teknisk utdannelse.

Fortløpende påmelding til det blir fullt – begrenset antall plasser

Oppmelding er tilgjengelig fra 15. juni, og inntil kurset er fullt. Kurset starter 16. august og har avsluttende, skriftlig hjemmeeksamen januar 2022. Studentsamlingene avholdes på dagtid onsdag 15. september (fysisk, på tre ulike steder i Norge, så sant smittesituasjonen tillater det) og tirsdag 26. oktober (digitalt).

Del to av studiet, «Utvikling og anvendelse av intelligente systemer» (også 5 studiepoeng) settes opp våren 2022, og er også gratis.

TIL PÅMELDING: https://www.kristiania.no/studier/nettstudier/enkeltemne/innforing-i-intelligente-systemer/ (trykk «Kjøp emnet»)

Det er fint om du fyller inn registreringsskjema nedenfor også slik at vi har oversikt over de lokale deltakerne, og kan ev. koble sammen. Merk: skjema nedenfor gjelder ikke som påmelding til studiene, lenken til høyskolen MÅ fylles ut i tillegg.

Dato/tid
16. august, 2021
Kl: Hele dagen

Pris: Gratis.
Sted: , ,


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk