Gå fra push til pull / Lean

Gå fra push til pull / Lean

Ønsker du å optimalisere flyten (hejunka) av varer og informasjon gjennom å fjerne sløsing (muda)? I samarbeid med Høgskolen i Østfold har vi utarbeidet en kurspakke i Lean Operations bestående av 4 kurs, og dette er kurs 4. Kursene kjøres uavhengig av hverandre, og du kan delta på det kurset / de kursene du selv ønsker.

Å innføre «pull» betyr å la kundens behov styre produksjon basert på Just-In-Time (JIT). I kurset diskuterer og arbeider vi med:

  • Balansert produksjon
  • Takt-tid (W)(P)
  • PDCA
  • Syklus og ledetids-rediksjon
  • Kanban (W)

Kurset holdes på tirsdager i 3 påfølgende uker, 5., 12. og 19. april 2016. Inklusiv i kursavgiften er lærebok og servering av mat og drikke. Målgruppen er industribedrifter som er medlem av Fredrikstad Næringsforening.

Kurs 1, 2 og 3

Maks 30 deltakere per kurs, minimum 25, og kursene fylles opp fortløpende.

Dato/tid
05. april, 2016
Kl: 9.00 - 15.00

Pris: 3700,- per kurs. Avmelding etter 15.03.16 medfører fakturering av kursavgiften.
Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, Kobberslagerstredet 5, Kråkerøy

Arrangør: Høgskolen i Østfold og Fredrikstad Næringsforening.


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk