Hva du må vite om byggherreforskriften

Hva du må vite om byggherreforskriften

Hvilket ansvar har byggherren?

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker.

Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

  • oppføring av bygninger
  • innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
  • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
  • riving, demontering, ombygging og istandsetting
  • sanering og vedlikehold
  • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
  • graving, sprenging og annet grunnarbeid
  • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

Byggherren skal påse at det utarbeides en skriftlig plan, og at den foreligger før arbeidet starter.

Følger du forskriften, kan resultater vise til økt trivsel – lavere sykefravær – fornøyde entreprenører og arbeidstakere – lønnsomt prosjekt – positiv medieomtale – ferdig bygg til fastsatt tid – gode miljømessige lokaler for brukerne.
(Kilde: www.arbeidstilsynet.no)

Denne kvelden vil gi deg svar på det du trenger å vite, velkommen!

HMS direktør i Backe, Tom Ivar Myhre, er foredragsholder på tema.

Målgruppe: Privat og offentlig sektor med byggherreansvar

Vi inviterer til middag

Handelsstandens bevertning serverer to-rettes middag inkl. 1 valgfri drikke etter foredraget, kl. 20.30. De som ikke har anledning til å være med på middagen etterpå, betaler ikke for deltakelse. Gi beskjed i kommentarfeltet nedenfor om du ikke deltar på middagen.

(Takk til Byggmester Jan-Erik Zakariassen AS som har stilt opp til illustrasjonsfoto)

Dato/tid
19. november, 2013
Kl: 18.00 - 20.30

Pris: 500,-
Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Fagutvalg bygg og eiendom, Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk