Hva kan karbonfangst løse i Fredrikstad? Hva er handlingsrommet til kommunepolitikere og andre for at karbonfangst kan lykkes?

Hva kan karbonfangst løse i Fredrikstad? Hva er handlingsrommet til kommunepolitikere og andre for at karbonfangst kan lykkes?

– og er det virkelig lagt på is i Fredrikstad?

Karbonfangst er helt vesentlig for å nå klimamål. Avfallsforbrenningen og industrien kan ikke oppnå tilstrekkelige utslippskutt uten disse løsningene. Karbonfangst- og lagring er dessuten det enkeltstående største klimatiltaket for Fredrikstadsamfunnet.

I en fersk rapport fra Oslo Economics som er levert Energidepartementet, pekes det også på nødvendigheten av karbonfangst- og lagring, og hva som må på plass av rammevilkår. Vi må jobbe for og snakke på industriens vegne, og påvirkning fra lokale politikere er viktig.

Velkommen til et arbeidsmøte om hva karbonfangst er, dens nødvendighet og muligheter, om hvilket mulighetsrom vi har og hvorfor dette er viktig for Fredrikstad både i et klimaperspektiv og verdiskapingsperspektiv.

Program:
• 14.00 – 14.10 Velkommen. Ved møteleder Camilla Brox
Film om hva karbonfangst, -lagring og bruk er.
• 14.10 – 14.25 Hvorfor er karbonfangst og lagring viktig for Fredrikstad? Hvorfor er det viktig i et lokalt og nasjonalt klimaperspektiv, og for verdiskaping? Ved Guro Nereng, klimarådgiver i Fredrikstad kommune
• 14.25 – 14.55 Lokale aktører om veien videre i Fredrikstad: FREVAR ved direktør Johnny Sundby, SAREN Energy/SAREN Energy Bio-El ved CEO Per Just Skaret, prosjektleder for CCS i Tromsø Charlotte Tiller og Borg CO2 ved daglig leder Tore Lundestad.
• 14.55 – 15.25 Spørsmål og svar
• 15.25 – 15.30 Avslutning

NORSUS-forskerne Ole Jørgen Hanssen og Hanne Lerche Raadal er til stede under arrangementet og kan også spørres under «spørsmål og svar»-bolken.


Målgrupper
: Kommunepolitikere, spesielt håper vi at gruppelederne kan delta, relevant næringsliv og kommuneadministrasjon.

Velkommen!

Dato/tid
17. juni, 2024
Kl: 14.00 - 15.30

Pris: Gratis
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Prosjektet CCUS Verdiskapingspotensialet - næringsutvikling og innovasjon. Bak dette står blant annet CCUS Norge, Klimapartnere Østfold, Næringshagen Østfold, Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune. Omtale av prosjektet: https://www.ccusnorge.no/news/project-ccus-verdiskapingspotensialet


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk