Hvilke verktøy kan boligutviklere benytte for å få realisert sine utbyggingsplaner?

Hvilke verktøy kan boligutviklere benytte for å få realisert sine utbyggingsplaner?

Over 20 % av førstegangs boligkjøpere kommer ikke inn på boligmarkedet i Fredrikstad, samtidig produserer vi for lite boliger. Kostnadsbildet er for høyt, og virker prisdrivende på de eksisterende boligene.

Med for lav boligproduksjon vil befolkningsveksten avta, ifølge Telemarksforsking m.fl. Denne utfordringen gjelder mange steder i landet, og regjeringen har styrket Husbanken som verktøy – noe vi vil få nærmere kjennskap til i møtet.

Agenda:
• Innledning v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening
• Hva er status for Fredrikstad akkurat nå? v/Per-Erik Torp, etatssjef Miljø og byutvikling
• Hvilke ordninger har Husbanken og hvordan kan utbyggere bruke disse? v/Erik Simensen, avdelingsdirektør Viken
• Dialog om prosjekter og mulige løsninger

Mål for møtet: Etablere bedre kontakt mellom utbyggere og Husbanken slik at flere prosjekter i Fredrikstad blir realisert.

Målgruppe: Boligutviklere, arkitekter, eiendomsmeglere, politikere, administrasjon i kommunen

 

Velkommen!

Dato/tid
17. juni, 2024
Kl: 8.15 - 10.00

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Scandic City, Gunnar Nilsensgate 9, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk