Hvordan skal vi styrke regionens konkurransekraft?

Hvordan skal vi styrke regionens konkurransekraft?

Vi benytter Attraktivitetsmodellen til å lage scenarier. Hvordan vil arbeidsplass- og befolkningsutviklingen bli? Hvilke konsekvenser og markedsutsikter gir dette oss?

Agenda:

  • Knut Vareide, seniorforsker i Telemarkedsforsking, oppdaterer oss på Fredrikstad og Nedre Glommas konkurransekraft målt mot andre byer og regioner. Arbeidsplassutvikling, innbyggere, pendling, boligbygging mv. Det er utviklet en scenariomodell, hva sier den om utviklingen?
  • Fredrikstad og Viken har fått nytt politisk styre og de skal innen et år ha vedtatt hvilke planer som skal rulleres i løpet av valgperioden. Hvordan forbereder administrasjonen rådmannens forslag? v/samfunnsplanlegger Hege Marie Edvardsen
  • Hvilke prioriteringer vil Fredrikstad Næringsforening argumentere med for å styrke regionens konkurransekraft som sted å drive næring v/daglig leder Kjell Arne Græsdal


Velkommen til åpent morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
16. oktober, 2019
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe / te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk