Kan boligutviklere og håndverkere ha felles interesser når noen planlegger å flytte fra enebolig til leilighet?

Kan boligutviklere og håndverkere ha felles interesser når noen planlegger å flytte fra enebolig til leilighet?

Når eneboligen skal byttes ut med nyprodusert bolig/leilighet, kan man lett føle på usikkerheten. En stor andel av familienes formue er plassert i boligen, og finansiering blir sentralt kan utgjøre et stort usikkerhetsmoment. Hvor mye får vi for vår enebolig, bør vi pusse opp først, eller selge som den er?

Eldre eneboliger blir gjerne «flekkvis» utbedret, med et mindre bevisst forhold til varige utbedringer og framtidig tilpasning til energimerking.

Kan det tenkes at forbrukerne kan gis økt trygghet ved at avhending og kjøp etter bustadoppføringsloven går i én og samme transaksjon?

Vi ønsker diskusjonen, og gjerne finne et test-case hvor erfaringene kan dokumenteres.

Innledere:
Hvordan ser Solid Prosjekt AS på samarbeid med snekkerfirmaer. Hva kan en felles plattform være? v/daglig leder Kim A. Johansen, Solid prosjekt AS
Boligbytte – et tilbud i OBOS. Hva innebærer det og er det aktuelt å benytte dette i vårt distrikt? Er det interessenter som vil samarbeide? v/regiondirektør Steinar Frølandshagen
Diskusjon ledet av Kjell Arne Græsdal

Viktig når vi drøfter:
– Mål for forbrukerne er å trygge både finansieringen og overgangsperioden fra utflytting til innflytting i ny bolig.
– Samfunnsmålet er å få flere nye/totalrenoverte eneboliger ut i markedet med god arkitektur og energiklassifisering. Gode løsninger kan gi helt nye kjøpergrupper!
– Et viktig mål for utbygger er å få solgt mange nok boenheter innenfor en kortest mulig periode slik at utbyggingen kan realiseres.
– For håndverkerne er det et mål å skaffe oppdrag med god inntjening.

Næringsforeningens undersøkelse fra mars 2019 viste at nesten 17 % av de mellom 30 og 40 år regnet med å bruke over 7 mill.kr. på sin neste bolig. Håndverksbransjen har i flere år meldt om henvendelser fra kunder som ønsker å flytte til Fredrikstad dersom de finner den rette eneboligen. Markedet er der, og vi ønsker å se på nye måter og hente ut gevinster.

Målgruppe: Nettverk for bygg og eiendom i Fredrikstad Næringsforening

Samfunnet er i ferd med å åpnes, og vi vil derfor ha møtet på Næringslivets hus med inntil 30 deltakere, hvor smittevernhensyn vil bli tatt.

Velkommen!

Dato/tid
04. juni, 2020
Kl: 8.00 - 10.00

Pris: Gratis. Servering av frokost og kaffe.
Sted: Næringslivets Hus, Nygaardsgata 5, Fredrikstad

Arrangør: Nettverk for bygg og eiendom i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk