Kompensasjonsordning for bedrifter

Kompensasjonsordning for bedrifter

Velkommen til nok et digitalt morgenmøte med koronarelatert tema!

Kompensasjonsordningen forventes å åpne 17. april, i dette møtet får du en innføring, og mulighet til stille spørsmål til ekspertene.

Målet med «Kompensasjonsordning for bedrifter i økonomiske vanskeligheter» er å kompensere en andel av selskapets faste, “uunngåelige” kostnader i den perioden aktiviteten er redusert. I første omgang kan bedriftene søke om 80 % kompensasjon for 3 måneder, med mulighet for forlengelse.

Virksomheter som fikk aktivitetsforbud og måtte legge ned driften vil få en høyere kompensasjonsgrad på 90 %. Brudd på opplysningsplikten vil bli sanksjonert med hhv 30 og 60 % av mottatt tilskudd.

Søknadsprosessen vil bli digital, og ordningen er forventet å åpne 17. april. BDO sine eksperter har bred kompetanse knyttet til tilskudd og tilhørende rådgivning, og vil bistå med en gjennomgang av det foreslåtte regelverket.

Fra BDO deltar advokat/partner Trine A. Lorentzen, direktør og leder for RÅD Klaus Hansen og advokat Dan Henrik Kristiansen.

Følg sendingen på Facebooksiden til Fredrikstad Næringsforening, og send gjerne inn dine spørsmål underveis kommentarfeltet, så får du svar mot slutten av sendingen.

Notér tiden i kalenderen din, så sees vi på vår digitale møteplass!

Dato/tid
17. april, 2020
Kl: 9.00 - 10.00

Pris: Gratis. Ta gjerne med deg en kopp kaffe eller te og følg sendingen på Facebooksiden til Fredrikstad Næringsforening.
Sted: , ,


Lukk