Kompetanse gir konkurransefortrinn – hvordan gjøre knapphetsutfordringen til en mulighet?

Kompetanse gir konkurransefortrinn – hvordan gjøre knapphetsutfordringen til en mulighet?

Etterspørselen etter arbeidskraft er historisk høy for en rekke bransjer. Manglende tilgang på kompetanse er en av de viktigste barrierene mot fortsatt vekst i bedriftene. Kontinuerlig kunnskapsutvikling hos eksisterende medarbeidere er én løsning, for at bedriften hele tiden skal ha kompetanse som samsvarer med egen strategi. I 2021 var det 28 000 som pendlet ut av Østfold til jobb, og samtidig ser vi at en stor gruppe mennesker ikke er en del av jobbmarkedet i det hele tatt.
På én og samme tid skal altså bedrifter utvikle og beholde eksisterende medarbeidere, og være attraktiv for nye. Dét er alternativene for å sikre bedriftens fremtid.

Vi presenterer funn, teorier, perspektiver og planer, hør blant annet:

 • Et presset arbeidsmarked – hva legger medarbeiderne vekt på? Ved Eivind Bøe, adm. direktør og Christian Børresen, markedsdirektør i Randstad – på verdensbasis er de størst innen HR, rekruttering og bemanning
  57 prosent svarer at de sannsynligvis vil bli hos nåværende arbeidsgiver om de blir tilbudt opplæring/utviklingsmuligheter på jobben. Hør mer om hva medarbeiderne legger vekt på, både nasjonalt og regionalt i årets employer brand undersøkelse fra Randstad.
 • Kompetanse på agendaen i styrerommet. Ved Tina Skagen, styreleder i Integrasjonspartner, daglig leder i Enabler
  Tilgang på kompetanse har lenge vært fast på agendaen i styremøtene hos Integrasjonspartner. I en tid hvor bedriftene har mulighet til å vokse, er altså tilgang på hode og hender en av de største barriérene for vekst og utvikling. Hvordan reflekterer styret rundt dette?
 • Strategisk kompetanseutvikling & modellen som kartlegger kompetansegapet. Ved Andrea Johansson, uteksaminert student / medarbeider hos Grønn Jobb / håndballspiller på elitelaget til FBK og Robert Sjøborg, nettverksutvikler i Fredrikstad Næringsforening
  «Strategisk kompetensutveckling – en studie av hur företag i Fredrikstad arbetar», er tittelen på en nylig innlevert bacheloroppgave ved Uppsala Universitet der Fredrikstad Næringsforening har bidratt. «Syftet med denna studie var att undersöka hur medlemmarna till Fredrikstad Näringsförening arbetar med intern kompetensutveckling idag och om det sker strategiskt, för att därefter ta reda på hur de kan förbättra detta arbete.» Hør hva teorien sier om hvordan du kartlegger og planlegger kompetansebehov.
 • Det er kunnskap vi skal leve av. Ved Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening
  Siden re-starten av næringsforeningen i 2013, har vi tilbudt en rekke kurs og studier. Strategisk kompetanseutvikling gir konkurransefordeler. «Lære hele livet» er dessuten en av de nasjonale prioriterte strategiene for økonomisk vekst, og derfor en sentral innsatsfaktor for oss. Vi avslutter derfor med å presentere tall og videre planer.

Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

Dato/tid
30. august, 2022
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk