Kunnskapsløft om aktive byrom

Print Friendly, PDF & Email

Geir Haaversen og A-lab står bak flere av de største byutviklingsprosjektene i Oslo har solid kompetanse om aktive byrom.

Vi inviterer til det første av tre morgenmøter om aktive byrom, hvor hensikten er å bygge felles kunnskap. Attraktive byer trenger gode byrom for innbyggere og besøkende.

Hvordan kan arkitektur og design hjelpe oss i å lykkes? Hva vet vi egentlig, og hva sier forskningen? På vårt første møte hører du:

  • Geir Haaversen, arkitekt og CEO i A-Lab. Med sitt brennende engasjement for byutvikling vil Geir forklare hva det vil si å skape aktive byrom, og snakke om hvordan man i mye sterkere grad kan bruke arkitektur og design som virkemidler for å påvirke folks helse. A-lab jobber for øyeblikket med flere av de største pågående byutviklingsprosjektene i Oslo, fra utviklingen av Galleri Oslo, til Økern og Lilleakerbyen. De var ledende i utviklingen av masterplanen for Barcode, og står bak den vellykkede bygulvstrategien for Bispevika. Nøkkelen for å kunne lage gode byrom ligger, ifølge A-lab, i å ta utgangspunkt i hva vi mennesker opplever i øyehøyde og trekke naturen inn som et vitalt element for å styrke fysisk og psykisk velvære.

 

  • Emma Nordbø NMBUEmma Charlott Andersson Nordbø, postdoktor og forsker i folkehelse ved NMBU. Hun vil formidle hva forskningen forteller, og vise eksempler på hvilke kvaliteter ved byrom og nærmiljøer som ser ut til å ha betydning for folks helse, livskvalitet og muligheter for å leve aktive liv.
    Emma er blant annet tilknyttet fakultet for landskap og samfunn, som består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og region-planlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelse-vitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier.

Målgruppe: Denne serien morgenmøter retter seg spesielt mot byutviklere, eiendomsaktør, regulerings- og byggesaksbehandlere, konsulentbransjen innen plan, bygg og arealbruk og politikere.
Møteserien gjennomføres som ledd i partnerskapet mellom Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Aktive Fredrikstad – Global Active City.

Om aktive byrom og folkehelse
Hva er et aktiv byrom og hvordan bidrar det til folkehelsa? Inaktivitet regnes som en av framtidens store helseutfordringer. De negative konsekvensene er mange – både fysisk, psykisk og sosialt. Den fysiske aktiviteten vi legger ned i trening på fritiden, ser ikke ut til å kompensere for den store reduksjonen av hverdagsaktivitet. De bygde omgivelsene er med på å forme vår atferd og bevegelsesmønster. I en tid hvor mange mennesker bor i by og arealer er en knapp ressurs, må vi forvente at våre offentlige rom skal kunne brukes av både 8 og 80-åringen. I tillegg til å fremme aktivitet skal også byens rom fungere som sosial møteplass og gjerne tilpasses ulike grupper til ulike tider av døgnet.

Velkommen til en møteserie hvor målet er felles kunnskapsløft for Fredrikstad!tirsdag 1. november
Tid: 08:00 - 09:30

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Aktive Fredrikstad – Global Active City

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

    De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design