Morgenmøte: Tillit & økonomi

Morgenmøte: Tillit & økonomi

Det er signifikant sammenheng mellom graden av tillit i et samfunn og størrelsen på bruttonasjonalprodukt.

Klarer du ikke å vinne kundens tillit, blir det ikke salg.

Tillit og betydning for Fredrikstads utvikling
Telemarksforsking har utviklet modeller for å måle steders attraktivitet. Er det noen sammenheng mellom steders attraktivitet og hvordan aktørene oppfatter hverandre?

Telemarksforsking har gjennomført tillitsundersøkelse i 13 kommuner, om hvordan politikere, kommunale ledere og næringslivsledere ser på hverandre samt hvordan de oppfatter Fredrikstad. Forsker Knut Vareide går gjennom funnene, og gir sine betraktninger på Fredrikstads utvikling.

Hvordan få tillit i ditt marked og hos dine kunder?
Steinar Amundsen fra Bright Performance AS svarer på spørsmålet. Å bygge tillit er et eget fag. Hva må du trene på for å bygge tillit hos dine kunder?

Vi avslutter med diskusjon om hvordan vi kan bruke denne kunnskapen.


Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
02. mai, 2018
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk