Møte med samferdselsministeren

Møte med samferdselsministeren

Infrastruktur er ett av næringsforeningens fire innsatsområder – et komplekst fagfelt der vi som pådrivere har mest nytte av å stå sammen. Mange arbeidstimer er derfor lagt ned i samarbeid med tidligere ordfører og nåværende samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård.

Hva er hans erfaringer etter litt over 2 måneder med nasjonalt ansvar for luftfart, riksveier og jernbane? Og, har han noen tips om hvordan vi best kan jobbe for å nå våre mål?

Hør samtalen mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Velkommen til digitalt morgenmøte!

Møtet sees i dette Facebookarrangementet i regi av Fredrikstad Næringsforening

Dato/tid
06. januar, 2022
Kl: 8.30 - 9.00

Pris: Gratis nettmøte, åpent for alle
Sted: , ,


Lukk