Motivasjon og glede på arbeidsplassen

Motivasjon og glede på arbeidsplassen

Velkommen til medlemsmøte med tema ”Motivasjon og glede på arbeidsplassen”. Her skal vi få høre Trond «Kurte» Andreassen og Svein Kristiansen, begge Greåkergutter, sine syn på nettopp dette.


Trond «Kurte» Andreassen
vil ta oss med på et foredrag om verdier, lagbygging, relasjoner, trivselsfaktorer, motivasjon og positiv psykologi.
Han relaterer det hele til sine egne erfaringer fra arbeidsliv og fritid.

Trond er prosjektleder for ”Glommaflanke”, han jobber med sårbare ungdommer, har vært lærer i 35 år – mesteparten av tiden som spesiallærer og har hatt hovedledervervet i Rolvsøy IF i tiden 2005-2016. Han er opptatt av å bidra til trivsel og se menneskene rundt seg.

Trond "Kurte" Andreassen

Trond «Kurte» Andreassen

Svein Kristiansen vil fortelle oss «Fakta og myter om ryggplager – hvordan holde folk i arbeid med god helse».
Ryggplager er den største årsaken til sykefravær grunnet muskel og skjelettplager i det moderne samfunn. Hvorfor er det slik når kunnskapen om ryggplager er svært stor? Ligger ansvaret på de ansatte eller på ledelsen? Ligger ansvaret på helsepersonell eller på mannen i gata? Hjelper det med tilrettelagt kontorplass eller med trivsel på jobb? Trening eller hvile?
Svein ønsker å belyse disse temaene for å kunne gi både arbeidsgivere og ansatte bedre verktøy for å holde seg på jobb og for å bidra til god helse og lavt sykefravær i vår by.

Svein er manuellterapeut for MSK Klinikken AS og Fredrikstad Idrettsmedisin AS og daglig leder for Raskere Sterkere Høyere AS.

Målgruppe for dette møtet er medlemmer innenfor handel og service.
Velkommen!

Dato/tid
28. februar, 2018
Kl: 8.30 - 9.45

Pris: Gratis medlemsmøte. Frokost fra 08.00-08.30, møtestart kl. 08.30
Sted: Næringslivets hus, Nygaardsgata 5, Fredrikstad

Arrangør: Arbeidsutvalg handel og service og sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk