Næringslivets morgenmøte: INTERCITY skinne for skinne

Næringslivets morgenmøte: INTERCITY skinne for skinne

Utbygging av dobbeltspor og flytting av jernbanestasjonen vil påvirke Fredrikstad som destinasjon, men også som bysentrum – både under bygging og når prosjektet er ferdig. Reisetiden mellom Oslo og Fredrikstad er anslått til 47 minutter, og det blir mulig med inntil fire avganger i timen mellom Oslo og Fredrikstad.

  • Hva går oppdraget ut på, og hva er status? Hvordan blir prosessen og hvem blir hørt? Planleggingsleder Elisabeth Nordli på intercity-prosjektet hos Jernbaneverket forteller.
  • By- og næringsutviklingssjef i Fredrikstad, Helge Hasvold, snakker om Grønliområdet i et byutviklingsperspektiv.

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Velkommen!

Dato/tid
07. oktober, 2015
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk