Næringslivets morgenmøte: Skjenketider + trygg by, samarbeid og god drift for serveringsnæringen. Går det?

Næringslivets morgenmøte: Skjenketider + trygg by, samarbeid og god drift for serveringsnæringen. Går det?

Det er igjen tid for rullering av alkoholpolitisk plan og derfor skal skjenketidene i Fredrikstad vurderes på nytt. Fullt frislepp av alkoholsalg uten reguleringer bærer galt av sted. Full skjenkestopp er like galt. Fredrikstad Næringsforening ønsker å sette fokus på å finne rett balansepunkt, der trygg by, samarbeid og økonomisk forsvarlig drift for serveringsnæringen ivaretas.

Innledere:

  • Stine Ferguson er sentrumsleder i Fredrikstad Næringsforening, og næringsforeningen tar til ordet for å være en pådriver for serveringsnæringen, og for å skape en attraktiv, konkurransedyktig og trygg by når skjenketiden skal diskuteres.
  • Jarle Leknes-Kilmork jobber med anskaffelse og bevilgning i Fredrikstad kommune, og vil redegjøre for prosesser i forbindelse med skjenketider og informere om det nye nasjonale prikkesystem i alkoholloven som trådte i kraft 1. januar 2016.
  • Inge Jensen fra Politiet vil legge frem en analyse av utelivsrelaterte saker, og fortelle om samarbeidsforumet MAKS (Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid).

Vi ønsker å belyse utfordringene og verdien av en god og ansvarlig skjenkepoltikk i Fredrikstad.

Alkoholpolitisk utvalg i Fredrikstad kommune er invitert til debatt, og som alltid åpner vi for spørsmål og innspill fra salen.

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Dato/tid
01. mars, 2016
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk