Næringslivets morgenmøte: tilknytning til E6 og ny bro over Glomma

Print Friendly, PDF & Email

Hvor skal ny bro over Glomma bygges? Hvilken tilknytning får Fredrikstad til E6?

By- og næringssjef Helge Hasvold er Fredrikstad kommunes saksansvarlig for ny bro over Glomma. Hvilke hensyn skal tas? Blir det 4-felts vei over broa, og når kan den være klar? Hasvold innleder om prosjektets status.

Fredrikstad Næringsforening har tatt pådriver-rollen knyttet til transportsystemet i Nedre Glomma. Daglig leder Kjell Arne Græsdal innleder om veien videre for Fredrikstads tilknytning til E6. Riksvei 110 er satt som hovedvei mellom E6 og Fredrikstad. Er den egnet til utbedring, eller finnes det bedre løsninger?

Etter innledningene åpner vi for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordfører Jon-Ivar Nygård stiller, kanskje tema er viktig for deg eller din bedrift også?

Traséen til ny bro er ikke lagt, tilknytningen til E6 er til utredning, bli med på samtalen om hvilke veivalg vi skal ta!

«Nedre Glommaregionen må i fremtiden kunne håndtere transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag. utredningen av “Bypakke Nedre Glomma” skal sikre et godt beslutningsgrunnlag for valg av løsninger og vedtak hos lokale og regionale myndigheter, og for utarbeidelse av stortingsproposisjon.» Fra www.vegvesen.no

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema hver første onsdag i måneden kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.onsdag 4. februar
Tid: 08:00 - 09:45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • Nipas AS Nipas AS

    Tony Øvrevik og Nipas-teamet gir bort en arbeidsdag! Les mer om dette, og bedriften som er midt oppe i konsolidering, re-branding og videre vekst.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2020 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design