Næringslivets morgenmøte – VALG & verdiskaping med ordførerkandidatene

Næringslivets morgenmøte – VALG & verdiskaping med ordførerkandidatene

Politikerne utfordres på næringsutvikling og hvilken rolle kommunen og fylket skal ta for verdiskaping i Fredrikstad.

Denne morgenen setter vi spesielt søkelys på arbeidsplassutvikling og boligbygging (boligpolitisk plan er nå til høring).

Politikerne innleder før det blir paneldebatt. Følgende politikere har bekreftet at de stiller:

  • Peter Kuran, ordførerkandidat for Høyre
  • Camilla S. Eidsvold, ordførerkandidat for Sosialistisk Venstreparti
  • Bjørnar Laabak, ordførerkandidat for Fremskrittspartiet
  • Hans Ek, ordførerkandidat for Senterpartiet
  • Jon-Ivar Nygård, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet


Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Velkommen!

Dato/tid
02. september, 2015
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk