Næringsplanen – hva trenger vi, hva har vi lært og hvor går vi videre?

Næringsplanen – hva trenger vi, hva har vi lært og hvor går vi videre?

Næringsplanen skal rulleres. Næringsplanen skal være en overordnet plan som legger rammer og føringer for næringsutviklingen i Fredrikstad, og et styringsverktøy både politisk og administrativt.

Arbeidet med næringsplanen har vært gjort i nært samarbeid mellom Fredrikstad kommune og nettverket Fredrikstad Næringsforening gjennom et partnerskap i 2014, med stor grad av samordning av strategier og tiltak.

En av de største og viktigste utfordringene vi har i tiden framover er å skape arbeidsplasser til en stadig økende befolkning. La oss bruke næringsplanen som verktøy, og lykkes sammen!

Agenda:

  1. Vi trenger flere arbeidsplasser, men hvilke kompetansebehov har bedriftene meldt inn? Presentasjon av Bedriftsundersøkelsen 2019 v/avdelingsleder for Samfunnsenheten i Øst-Viken, Hege Aatangen, NAV
  2. Hva skal vi ta med oss videre fra næringsplanen? Hovedpunkter fra evalueringen og næringsforeningens oppfatning av hva vi har oppnådd med partnerskapet v/Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening
  3. Ny næringsplan – hva skal vi fokusere på? Hvordan skal vi sikre bred deltakelse i utforming og gjennomføring av ny plan? Ved etatsjef Gunhild Bøgseth, Fredrikstad kommune
  4. Spørsmål og svar – hva må med og hva kan utelates?

Velkommen til åpent morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
05. juni, 2019
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe / te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk