Næringsriket Østfold – om rikets tilstand og planer for vekst

Næringsriket Østfold – om rikets tilstand og planer for vekst

Næringsriket Østfold er et partnerskap med mål om økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling. 21 likeverdige partnere samarbeider om følgende innsatsområder:
• Skape vekst for eksisterende bedrifter
• Skape flere levedyktige nyetableringer
• Tiltrekke virksomheter utenfra Østfold

Men kan aktørene i Østfold samarbeide og heve seg over lokaliseringsdebattene?

Næringsutviklingen i Norge må forbedres om vi skal klare omstillingen landet står overfor, og gjennom regionformen er fylkene tiltenkt en styrket rolle som regional utviklingsaktør.
Østfold fylkeskommune har gjort en rekke grep som også kan understøtte attraktivitetsstrategier som allerede er lagt for Fredrikstad.

Du hører om:

  • Næringsriket Østfold – kan partnerskapet utgjøre en forskjell? Informasjon om mål, kritiske suksessfaktorer og hovedaktiviteter så langt. V/Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører
  • Nye grep for å øke verdiskapingen i Østfold. Om forskning og utvikling, risikoavlastning og kompetanse for fremtidens arbeidsliv. V/Anne K. Wold, næringssjef i Østfold Fylkeskommune
  • Lobby for Østfold. Strategisk arbeid for påvirkning og innflytelse. Fylkeskommunen har staket ut en kurs for lobbyvirksomhet, få et innblikk i arbeidet med posisjonering, lobbygrupper og innsatsen som nå settes inn. V/Tone Stenbek, spesialrådgiver i Østfold fylkeskommune
  • Statlige arbeidsplasser til Østfold. Har Østfold forutsetninger for å lykkes – sammen? V/Yngvar Tandem, adm. dir. i Mosseregionens Næringsutvikling

Vi avslutter med debatt.

Velkommen!

Disse er med i Næringsriket Østfold
Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, Moss kommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Eidsberg kommune, Halden kommune, Askim kommune, Innovasjon Norge, Høgskolen i Østfold, LO Østfold, Halden næringsråd, Fredrikstad næringsforening, Moss industri og næringsforening, Næringshagen Østfold, Østfold bondelag, NAV Østfold, Sarpsborg næringsforening, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Østfold og Smart Innovation Østfold AS. Partnerskapet ble etablert i 2016.

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av foredragsholdere og avsluttes med debatt.

Dato/tid
01. februar, 2017
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk