Næringstransporten må frem

Print Friendly, PDF & Email

Morgenmøte med påfølgende workshop for de som ønsker.

Det er politisk enighet om at samferdselspolitikken i byområdene er knyttet til at veksten i persontrafikk skal løses ved økt bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Men, våre erfaringer er at næringstransporten ikke blir godt nok hensyntatt under planlegging. Og næringstransporten må være effektiv for å holde samfunnskostnader nede, både for det offentlige, for privatpersoner og næringslivet.

Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom for vekst for næringslivet, står det i næringsforeningens strategiske plan.

Dét betyr blant annet at vi skal etablere en omforent strategi lokalt og regionalt, slik at vi sammen faktisk jobber for dette i praksis.

Vi trenger å revitalisere innsatsen for å styrke transportsystemet slik at næringstransporten blir tatt mer hensyn til, så etter morgenmøtet ønsker vi velkommen til en workshop om hvordan vi skal få dette til. Vi trenger gode eksempler og vi trenger å vite hvilke flaskehalser og løsninger vi skal vektlegge og fremme.

Agenda i morgenmøtet:

 • Behovet for ny samarbeidsmodell v/ordfører Siri Martinsen
  Norge er politisk styrt og da må vi politikere jobbe sammen uavhengig av parti.
 • Forberedelser er 90 % av suksessen. Men hvordan holde trykket oppe i 10 år? v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening
  Skal næringsforeningen arbeide med samferdsel, er vi avhengig av å lykkes mer enn vi har gjort. Og vi trenger mer støtte i vår pådriverrolle, fra bedriftene, fra byråkrater og politikere.
 •  Oversikt over transportsituasjonen i Nedre Glomma

Velkommen!

 

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.onsdag 8. februar
Tid: 08:00 - 09:45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad


Påmelding

Påmelding er ikke nødvendig for dette arrangementet - velkommen!

Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

 • Brødrene Ødegaard Maskindrift AS Brødrene Ødegaard Maskindrift AS

  De bygde 1,5 km vei på en helg! Og med overtagelse av 2 firmaer og et dyktig mannskap med evne og vilje til å dra i samme retning, er Erik Ødegård og Brødrene Ødegård Maskindrift nå rigget for å regne på de fleste prosjekter i regionen.

  Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design