Næringstransporten må frem

Næringstransporten må frem

– med påfølgende workshop for de som ønsker

Det er politisk enighet om at samferdselspolitikken i byområdene er knyttet til at veksten i persontrafikk skal løses ved økt bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Men, våre erfaringer er at næringstransporten ikke blir godt nok hensyntatt under planlegging. Og næringstransporten må være effektiv for å holde samfunnskostnader nede, både for det offentlige, for privatpersoner og næringslivet.

Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom for vekst for næringslivet, står det i næringsforeningens strategiske plan.

Dét betyr blant annet at vi skal etablere en omforent strategi lokalt og regionalt, slik at vi sammen faktisk jobber for dette i praksis.

Vi trenger å revitalisere innsatsen for å styrke transportsystemet slik at næringstransporten blir tatt mer hensyn til, så etter morgenmøtet ønsker vi velkommen til en workshop om hvordan vi skal få dette til. Vi trenger gode eksempler og vi trenger å vite hvilke flaskehalser og løsninger vi skal vektlegge og fremme.

Agenda i morgenmøtet:

  • Behovet for ny samarbeidsmodell v/ordfører Siri Martinsen
    Norge er politisk styrt og da må vi politikere jobbe sammen uavhengig av parti.
  • Forberedelser er 90 % av suksessen. Men hvordan holde trykket oppe i 10 år? v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening
    Skal næringsforeningen arbeide med samferdsel, er vi avhengig av å lykkes mer enn vi har gjort. Og vi trenger mer støtte i vår pådriverrolle, fra bedriftene, fra byråkrater og politikere.
  •  Oversikt over transportsituasjonen i Nedre Glomma

Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

Dato/tid
08. februar, 2023
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk