Nautilus Marinepark som destinasjonsutvikler og forretningscase

Nautilus Marinepark som destinasjonsutvikler og forretningscase

Ringvirkninger av sterke destinasjoner er stor, forretningsmulighetene er mange.

Realisering av Nautilus Marinepark vil ha betydelige positive ringvirkningseffekter for handel, reiseliv og annen næring både i bygge- og driftsfasene. Den destinasjonsmessige merkevaren styrkes, og Fredrikstad blir i større grad et mål for en heldagstur eller overnattingstur.

Hva er Nautilus Marinepark?

Nautilus Marinepark er utviklet som en verden av vann som både barn og voksne vil finne engasjerende, spennende og eventyrfylt. Parkkonseptet har mange av kvalitetene til et akvarium, men skiller seg klart fra akvarium gjennom et bredt opplevelsesprogram, også tilpasset bedriftsbesøk. Opplevelsesprogrammet er unikt i Nordisk sammenheng. For de eventyrlystne vil det være mulig å oppleve parken under vann, høyt oppe i trekronen av regnskogen eller i en av parkens spektakulære multimedia anlegg. Parken vil bli den eneste større temaparken på Østlandet som er delvis væruavhengig og vil derfor også ha sesongjusterte åpningstider i vintersesongen.

Forretningscase Nautilus

Nautilus Marinepark er et næringsutviklingsinitiativ. Første fase av design- og mulighetsstudie er gjennomført av et internasjonalt konsortia bestående av industriekspertise, samt lokal deltakelse fra Multiconsult og Link Arkitektur. Denne fasen resulterte i et målsatt «masterdesign» av parken som vil være gjenstand for lønnsomhetsoptimalisering og inndeling i byggefaser i 2014. Planer har målsatt parken med 380-420 000 årlig besøkende. Plan/regulering, samt bygging av parken tar trolig 3 år, og realistisk åpning kan være i 2018!

Målet for 2014 er å mobilisere en sterk regional plattform for satsingen.

Foredragsholder: Erik Heim, daglig leder i Nautilus Marinepark.

Les mer om Nautilus Marinepark

Nautilus Marinepark illustrasjon

Dato/tid
05. februar, 2014
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk