NTP – en transportplan for hele nasjonen? Så, hvordan blir vi en del av nasjonen?

NTP – en transportplan for hele nasjonen? Så, hvordan blir vi en del av nasjonen?

Det kan virke som om vår region ikke omfattes av NTP, i hvert fall ikke den som ble fremlagt 19. mars. Tidligere løfter om utbygging er brutt. Bane, vei, kollektivknutepunkt, farled for sjøtransport – er alle viktige områder for videre utvikling av arbeidsplasser og by, samt for at vår region skal bidra til å nå klimamålene.

Fredrikstad og Sarpsborg er med sine 140 000 innbyggere Norges femte største byområde, og enn så lenge i vekst. Bør ikke norske samferdselsløsninger prioriteres der det virkelig monner?

Det kan virke som om regjeringen ikke ser det slik.

Og hvorfor kommer vi igjen uheldig ut når storsamfunnet fordeler ressursene? Bør vi jobbe annerledes?

Samferdsel er et av de viktigste virkemidlene for næringsutvikling, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide selv under presentasjonen av NTP. I Fredrikstad og Søndre Viken er det mange som jobber for å bedre arbeidsplassutviklingen, vi har et stort behov, og staten bør vise at de spiller på lag med en av de mest folkerike regionene i Norge.

Til vårt panel kommer:

  • Statssekretær John-Ragnar Aarset fra Samferdselsdepartementet
  • Ordfører Jon-Ivar Nygård
  • Leder i Jernbaneforum Øst, Siri Martinsen
  • Truls Velgaard, Høyre
  • Tore Lundestad, adm. dir. i Borg Havn og styreleder i Fredrikstad Næringsforening

Møtet streames direkte på Facebooksiden / arrangementet til Fredrikstad Næringsforening

Velkommen!

Dato/tid
07. april, 2021
Kl: 8.30 - 9.30

Pris: Gratis nettmøte som streamet til Facebook, åpent for alle.
Sted: , ,


Lukk